Digitale studiegids

Bachelor Cultureel Erfgoed
 

Bachelor Cultureel erfgoed

CROHO-nummer 34735

Deze Onderwijs- en examenregeling (2018-2019) is onderdeel van het Studentenstatuut van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Deze regeling is vastgesteld op 02-07-2018 door de directeur van de Reinwardt Academie na instemming van de academieraad en de opleidingscommissie.

Inhoud

1 - Algemene bepalingen

2 - Toelating tot de opleiding

3 - Onderwijsprogramma

4 - Examens en getuigschriften

5 - Toetsen en beoordelen

6 - Fraude

7 - Studieloopbaanbegeleiding en studieadvies

8 - Examencommissie

9 - Klachten, beroep en bezwaar

10 - Slot- en invoeringsbepalingen

Delen