Erfgoedarena

De Reinwardt Academie organiseert meerdere keren per jaar de Erfgoedarena, een debatavond over erfgoed gerelateerde onderwerpen. De thema's zijn altijd actueel en worden vaak gekozen in samenwerking met partners uit het erfgoedveld. Kijk voor meer informatie over de Erfgoedarena zoals verslagen van eerdere edities op de Reinwardt Community.

De Reinwardt Community

De leden van de Reinwardt Community vormen samen een gemeenschappelijk geheugen van de academie. Hier vind je de herinneringen aan studiereizen, docenten en studiegenoten, stages en projecten. Daarnaast biedt de Reinwardt Community een platform voor kennisuitwisseling: leden kunnen artikelen plaatsen, lezen en becommentariëren. De Reinwardt Community staat open voor iedereen die geïnteresseerd, betrokken en/of werkzaam is in het erfgoedveld.

Pieter Jan Abraham van Mensch-prijs

De Pieter Jan Abraham van Mensch-prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste erfgoedtheoretische afstudeerscriptie. Deze aanmoedigingsprijs is vernoemd naar de eerste lector van de Reinwardt Academie.

Reinwardt Lezing

Jaarlijks organiseert de Reinwardt Academie een lezing ter nagedachtenis aan Caspar Georg Reinwardt, de naamgever van de academie. De lezingen worden verzorgd door (inter)nationaal befaamde denkers, doeners en vernieuwers op erfgoedgebied. Op de website vind je publicaties en video's van eerdere edities.

Delen