Algemene ondersteuning

De huismeesterij is de plek waar je o.a. terecht kunt voor noodgevallen en bedrijfshulpverlening (BHV).

T: 020 527 7100
E: rwa-huismeesterij@ahk.nl

 

Zie voor meer informatie Mediatheek.

Zie voor meer informatie Ons gebouw, Receptie.

 

Zie voor meer informatie Praktische zaken, Rooster.
Heb je vragen over het rooster, neem dan contact op met het studentenloket.

Studenten lopen tijdens de studie twee keer voor een langere periode stage. De eerste stage, in blok 3 & 4 van het tweede studiejaar, vormt een kennismaking met het werkveld. Bij deze stage is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. Tijdens deze stageperiode krijgt de student een aantal opdrachten, die erop gericht zijn om meer inzicht te krijgen in diverse aspecten van de stage-instelling. Vanuit de academie wordt de stage begeleid door een docent. De stage wordt afgesloten met een schriftelijk verslag. In principe regelt de academie de stageplaatsen in en om de Randstad. Wil je elders in Nederland stage lopen neem dan contact op met het stagebureau. In de loop van van het 1e semester zal via Teams for education een lijst met stageplaatsen beschikbaar zijn.

De tweede stage, de afstudeerstage, vindt plaats in het vierde studiejaar. De afstudeerstage betreft het uitvoeren van een eigen project of twee deelprojecten op een specifiek terrein in opdracht en onder begeleiding van de stageverlenende instelling. Het project moet een duidelijke erfgoedcomponent bevatten. Binnen de context van de stage-instelling los je een (praktisch) probleem op. Je hebt als student een eigen inbreng en je draagt - onder begeleiding van de instelling - (deel)verantwoordelijkheid voor het project. Met een geslaagde afstudeerstage toon je aan zelfstandig in staat te zijn een project in het beroepenveld te verwerven, te ontwikkelen en uit te voeren. Aan het begin van je stage stel je een projectcontract met een planning op, je realiseert je project en evalueert dit aan het eind.

De Reinwardt Academie biedt haar studenten een Schrijfwijzer met instructies en tips voor al het geschreven werk dat je maakt. Dus ook voor het verslag van je stage. De schrijfwijzer vind je op het intranet.

Stageco├Ârdinatie
T: 020 527 7100
E: rwa-stagebureau@ahk.nl

Het studentenloket is de plek waar je met allerlei vragen terecht kunt. De medewerkers beantwoorden vragen die met een goed verloop van de studie te maken hebben. Denk daarbij aan in- en uitschrijven, cijfers, studiereizen, vrijstellingen, vrije studieruimte, minoren, afstuderen, Studielink. Als dat nodig is verwijzen zij door naar de juiste persoon. Ook verstrekken zij formulieren en relevante documenten.

Voor een vertrouwelijk gesprek over persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang belemmeren, kun je terecht bij de decaan. Maak via het studentenloket een afspraak.

Het studentenloket is tijdens werkdagen bereikbaar op:
T: 020 527 7142
E: rwa-studentenloket@ahk.nl

Wil je een persoonlijk gesprek dan is via deze weg ook een afspraak te maken.

Technische ondersteuning

Zie voor meer informatie, een algemene handleiding en een handleiding m.b.t. aanmelden toetsen Alluris. Heb je vragen over Alluris, neem dan contact op met rwa-icto@ahk.nl.

Heb je vragen over Teams for education, neem dan contact op met het rwa-icto@ahk.nl.

T: 020 527 7752
E: helpdesk@ahk.nl
Zie voor meer informatie pagina ICT-voorzieningen van de AHK.

Op Office Help en Training (NL) / Office Help & Traning (EN) van Microsoft vind je uitgebreide informatie over een aantal ICT-diensten die de AHK gebruikt. Denk aan Outlook, OneDrive, Microsoft Teams en SharePoint. Tevens Word, Excel, OneNote en PowerPoint.

Mocht de Engelse versie in het Nederlands openen, gebruik dan een andere browser.
Kom je er niet uit, neem dan contact op met rwa-icto@ahk.nl.

Delen