Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed

Doelen

Afstudeeronderzoek

Door middel van het afstudeeronderzoek toon je aan een maatschappelijk relevant beroepsprobleem op het terrein van het cultureel erfgoed te kunnen signaleren en oplossen. Je kunt een onderzoeksvraag formuleren, systematisch analyseren en er over rapporteren. Daarnaast ben je in staat over het afstudeeronderzoek te reflecteren, door middel van het formuleren van een eigen standpunt over het betreffende onderwerp.

Afstudeerstage

Door middel van de afstudeerstage toon je aan zelfstandig in staat te zijn een project in het werkveld te verwerven, te ontwikkelen en uit te voeren. Aan het begin van je stage stel je een projectcontract met een planning op. Je realiseert je project en evalueert dit aan het eind.

Delen