Schrijfwijzer

De Reinwardt Academie biedt al haar studenten een Schrijfwijzer met instructies en tips voor al het geschreven werk dat je maakt. Dus ook voor afstudeerders. De Schrijfwijzer vind je op het intranet.

Format onderzoeksontwerp

Het format onderzoeksontwerp vind je in Teams for education. Gebruik dit format voor het schrijven van het voorstel. Je levert het onderzoeksontwerp in via Teams for education met in de documentnaam: achternaam_voornaam_tussenvoegsel_studentnummer.

Algemene informatie afstuderen

Wat zijn de ingangseisen voor mijn afstuderen?

De ingangseisen voor de verschillende vakken vind je via Onderwijsprogramma, Ingangseisen.

Ik ben geslaagd / afgestudeerd. Wat is de procedure om me uit te schrijven?

Als je geslaagd bent, neem je de volgende stappen:

Hoe weet ik wanneer de diploma-uitreiking is?

Enkele dagen na je afstuderen ontvang je een e-mail met een aantal opties m.b.t. het in ontvangst nemen van je diploma. Via een reactie laat je weten of je aanwezig kunt zijn en hoeveel gasten je eventueel meeneemt (maximaal 4). Definitieve locatie en tijdstip worden eind juni bekendgemaakt op deze pagina. Afhankelijk van het aantal afgestudeerden vindt de diploma-uitreiking plaats in De Bron of in ons gebouw.

Hoelang kan ik nog bij mijn AHK-mail?

Je MyAHK account gaat aan het einde van de maand van uitschrijving uit de lucht. Voorbeeld: uitschrijven op 17 april betekent vanaf 1 mei geen toegang meer tot je AHK mail. Zorg bijtijds dat je de mails en contacten die je wilt bewaren, overzet naar je privé e-mailadres.

Delen