Werkvormen

ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege | su studieuur | tr training | wc werkcollege

Co√∂rdinerend docent Gerdie Borghuis (GB)
De afstudeerstage betreft het uitvoeren van een eigen project of twee deelprojecten op een specifiek terrein in opdracht en mede onder begeleiding van de stage verlenende instelling. Je stage vindt plaats bij een erfgoedinstelling, een overheidsinstelling gelieerd aan de erfgoedsector of een bedrijf dat werkzaam is voor het erfgoedveld (bijvoorbeeld een tentoonstellingsbureau). Op basis van de contacten gedurende het onderzoek of al eerder opgedane contacten of een aangeboden vacature kies je een stage-instelling en bespreekt met de begeleider binnen de instelling de project(en) en het niveau daarvan. De begeleidende docenten stemmen in met de keuze van de stage-opdracht en de stage-instelling. Daarnaast zijn er ook verschillende begeleidingsonderdelen, deze zijn zowel inhoudelijk als procesgericht. Een deel van de begeleiding vindt individueel plaats, een deel in groepsverband. Je wordt tijdens de stage door twee docenten begeleid. De afstudeerstage bestaat uit de volgende onderdelen: Projectcontract, Stage en je rond de stage af met een Stageverslag en presentatie.

Ingangseis

Om te kunnen starten met de afstudeerstage geldt de volgende ingangseis: de propedeutische fase, de stage in jaar 2 en het vak Erfgoed en professionaliteit (K6-PRF) moeten positief zijn afgerond.

Afstudeerstage: Projectcontract (AS-CON)

Na drie weken binnen de instelling te hebben gewerkt kun je samen met de interne begeleider duidelijk aangeven wat je gaat doen en wat het niveau is. Deze afspraken neem je, inclusief een planning, op in je projectcontract. Beoordeling van je projectcontract gebeurt door je begeleidende docenten.
Werkvormen gr + individueel | Contacturen variabel | Toets prestatie | Studiepunten 2

Afstudeerstage: Stage (AS-STA)

Je voert tijdens je stage de werkzaamheden uit zoals opgenomen in je projectcontract. De stage bij de instelling beslaat 560 uur, je maakt een verantwoording van je stagecontacturen. Je stage wordt begeleid door zowel een medewerker van de stage-instelling, als door je docenten. De begeleider van de instelling evalueert je stage. De begeleidende docenten stellen het cijfer vast op basis van deze evaluatie en hun eigen ervaring met jou gedurende je stageperiode.
Werkvormen stage | Contacturen 560 stage | Toets prestatie | Studiepunten 20

Afstudeerstage: Stageverslag en presentatie (AS-VSL)

Aan het einde van je stage geef je een afsluitende presentatie. Daarnaast schrijf je een stageverslag waarbij je een inhoudelijke beschrijving geeft van je werkzaamheden en reflecteert op de inhoudelijke keuzes die je hebt gemaakt. Beoordeling van je stageverslag en de presentatie gebeurt door je begeleidende docenten.
Werkvormen individueel | Contacturen variabel | Toets prestatie | Studiepunten 8

Delen