In het programma wordt aan drie onderwijseenheden een ingangseis gesteld. De reden voor zo’n ingangseis is dat jij als student aantoonbaar voldoende competenties moet hebben om het betreffende vak goed te kunnen afronden. De ingangseisen gelden voor:

Minor

Om met een minor te kunnen starten moet je je propedeusediploma hebben gehaald.
Dat geldt ook voor het volgen van een externe minor. Meer informatie vind je onder Jaar 3, Minor.

Afstudeeronderzoek

de propedeuse
methoden van onderzoek (K5-MOZ)
publieksonderzoek (K5-POZ)
casusonderzoek (K5-COZ)

Afstudeerstage

de propedeuse
de stage in jaar 2
het vak Erfgoed en professionaliteit (K6-PRF)

Uitzondering

Er wordt geen vrijstelling voor bovenstaande ingangseisen verleend, in een enkele situatie is een ontheffing denkbaar. Wil je een ontheffing aanvragen dan mail je een verzoek - met een duidelijke uitleg van de reden van je verzoek - naar de examencommissie: rwa-examencommissie@ahk.nl. De examencommissie beslist of jij in aanmerking komt voor een ontheffing.

Delen