Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed

Doelen

Semester 1, blok 1

Na dit blok ken je verschillende concepten met betrekking tot erfgoed; representatie, subjectiviteit van erfgoed, erfgoedbreed, object als concept, object en context. Je kent de belangrijkste fasen in het wordingsproces van bijvoorbeeld object tot erfgoed, je weet meer over het gebruik van erfgoed - musealiseren, functies, primaire/secundaire context - en je begrijpt de context waarin de waarderingsmethodiek ‘Op de Museale Weegschaal’ wordt aangeboden. Na dit blok weet je dat een object meer is dan een voorwerp. Je kunt verschillende methoden toepassen die de waarde van een object bepalen. Bij waarden denken we aan materiële, sociale, politieke, (kunst)historische, wetenschappelijke en technische waarde. Je hebt de basis gelegd voor onderzoeksvaardigheden en je kunt een gestelde taak projectmatig problematiseren, plannen en uitvoeren. Door de lessen ‘Lezen en schrijven’ ben je in staat goed gestructureerde zakelijke, doelgerichte en doelgroepgerichte teksten (samenvattingen) te schrijven.

Semester 1, blok 2

Na dit blok begrijp je de essentiële plek van publiek in het erfgoedveld: publiek is de maat voor het handelen in een erfgoedinstelling, zonder publiek is erfgoed immers dood. Je kunt doelgroepen benoemen en specifieke producten voor hen ontwikkelen, die je bovendien door middel van een marketingstrategie kunt maken. Je hebt kennis gemaakt met verschillende leertheorieën, die je tevens hebt toegepast in een concreet product.

Semester 2, blok 3

Na dit blok ben je in staat om te benoemen waar het erfgoed in Nederland zich bevindt en ken je de verschillende types instellingen die zich met erfgoed bezighouden. Je weet hoe deze instellingen ontstaan zijn en hoe ze zich tot elkaar en de omgeving verhouden. Na dit blok heb je kennis van en inzicht in relevante perioden uit het verleden. Tevens doorgrond je de complexiteit van het erfgoedveld en heb je inzicht in wie (belangrijke) spelers in dat veld zijn. Je herkent verschillende manieren van institutionaliseren van erfgoed en trends (beperkt tot de Nederlandse situatie) en je kent een aantal manieren om daarop te anticiperen.

Semester 2, blok 4

Het centrale thema in dit blok is het presenteren van erfgoed aan bezoekers van erfgoedinstellingen. Het gaat hierbij om het leren herkennen en toepassen van samenhangende maatregelen in de communicatie met doelgroepen. Deze maatregelen maken het mogelijk om op verantwoorde wijze aan de hand van objecten betekenisvolle verhalen te vertellen. Hiertoe richten we ons in dit blok op diverse overdrachtsvormen en communicatiemogelijkheden. Na dit blok heb je zicht op de wijze waarop erfgoed beschikbaar gesteld kan worden aan diverse doelgroepen in het erfgoedveld. Strategie, vorm en voorwaardelijke condities rond communicatie en presentatie zijn daarbij onderwerp van bespreking, onderzoek en productie.

Delen