Werkvormen

ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege | su studieuur | tr training | wc werkcollege

Project: Erfgoed (PR-ERF)

Coördinerend docent Manuela Friedrich (MF)
Object, ruimte en traditie. Dit project is de introductie in het ambacht van de erfgoedpraktijkbeoefenaar en de daarbij horende kerncompetenties. Je gaat in de toekomst werken met objecten, ruimtes en tradities in een van de vele verschillende rollen in het erfgoedveld. Mogelijk word je rondleider, curator, collectie-beheerder, registrator, archivaris, erfgoed-activist of tentoonstellingsmaker; mogelijk creëer je je eigen beroep. In de eerste twee weken van dit project introduceren we het erfgoedambacht. Je leert in dit project ook over het kijken naar en het waarderen van objecten, ruimtes en tradities. Iets waar iedereen in de erfgoedsector voortdurend mee bezig is. Goed kijken, benoemen en beschrijven is misschien wel de belangrijkste erfgoed-vaardigheid. Je bestudeert daarnaast verschillende waarderingsinstrumenten zoals Op de Museale Weegschaal en Significance 2.0. En tenslotte, spring je voor het eerst in het diepe - je gaat zelf werken met objecten, ruimtes en tradities - door het verzorgen van een erfgoedpresentatie (in de vorm van een rondleiding en een kaart) van een van de Amsterdamse parken. Als zodanig is dit project een voorbereiding op de excursie naar Parijs later in dit collegejaar.
Werkvormen hc - wc - tr | Contacturen 30 | Toets beroepsproduct | Studiepunten 5

De indeling en het protocol uitsluiting projectgroep staan op het intranet.

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed en betekenisgeving (K1-BET)

Coördinerend docent Manuela Friedrich (MF)
In dit vak maak je je de belangrijke basisconcepten binnen de erfgoedtheorie eigen. We staan stil bij vragen als: wat is erfgoed eigenlijk? En: hoe kunnen we erfgoed het beste bestuderen? We gaan op zoek naar de betekenissen van erfgoed en gebruiken daarbij termen als ‘erfgoedobject’, ‘waarde’ en ‘authenticiteit’. Je zult zien dat er meerdere soorten erfgoedobjecten zijn en meerdere invalshoeken in het onderzoek naar de betekenis van erfgoed.
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 11 | Toets kennistoets | Studiepunten 1

Basiskennis erfgoedvorming: Cultuurgeschiedenis tot 1900 (K1-CU1)

Coördinerend docent Edwin van der Veldt (EdV)
In een serie hoorcolleges wordt de Europese cultuurgeschiedenis vanaf ca. 1300 tot 1900 behandeld. De belangrijkste cultuurperioden, stromingen, personen en begrippen komen aan bod. Ook is er aandacht voor reflectie op de discipline cultuurgeschiedenis en de verbeelding van het verleden in muziek, literatuur, film, theater, musea en documentaires. 
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 18 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Communicatiefunctie: Erfgoed en onderwijs (K2-OND)

Coördinerend docent Mila Ernst (ME)
In dit vak maak je kennis met een specifieke doelgroep van erfgoedinstellingen: het onderwijs. Je ontdekt hoe het onderwijs en de erfgoedsector met elkaar te maken hebben. Zo leer je, heel praktisch, hoe je een educatief product maakt en met welke aspecten je daarbij rekening moet houden. Een van de belangrijkste aspecten is de doelgroep. Je moet leren denken vanuit de doelgroep: wat is voor deze doelgroep belangrijk? Wat moeten zij leren en waar liggen hun wensen?
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 12 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Collectiefunctie: Materialenkennis (K3-MAT)

Coördinerend docent Margriet Oomens (MOs)
In zowel hoor- als werkcolleges worden de verschillende eigenschappen en verschijningsvormen van materialen en technieken behandeld die toegepast zijn in objecten. Deze kennis en inzichten over materialen en technieken zijn nodig om objecten op een veilige manier toegankelijk te maken. 
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 21 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Oordeelsvorming: Onderzoek ontwerpen (K5-OZO)

Coördinerend docent Marijke Leek (MLk)
In het erfgoedveld wordt op veel niveaus en terreinen onderzoek gedaan. Ook tijdens je opleiding doe je onderzoek. Vaak is dit zogenoemd praktijkgericht onderzoek. Je onderzoekt bijvoorbeeld de voorkeuren van het publiek van een specifieke erfgoedinstelling, je evalueert een nieuwe manier van overdracht in tentoonstellingen, je onderzoekt het gebruik van een bepaald materiaal of vormen van sponsoring. In essentie worden al deze onderzoeken met dezelfde opzet en structuur ontworpen en uitgevoerd. Die leer je in blok 1 en 2.  Vervolgens kun je deze vaardigheden inzetten bij alle andere vakken binnen het curriculum waar je gevraagd wordt om onderzoek te doen. Bij Onderzoek ontwerpen ga je individueel vooronderzoek doen naar een erfgoedonderwerp. Wat is binnen dat erfgoedonderwerp een probleem? Hoe baken je dat af? Welke vragen kun je stellen om het probleem onderzoekbaar te maken? Op welke manieren kun je antwoorden vinden op deze vragen? Het resultaat is een onderzoeksontwerp. 
Werkvormen hc - wc | Contacturen 14 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Communicatieve vaardigheden: Lezen en schrijven (K6-LZS)

Coördinerend docent Bob Molenberg (BMo) en Laura Isherwood (LIs)
In de lessen werk je aan je lees- en schrijfvaardigheid en leer je een goed gestructureerde tekst te schrijven, gericht aan een bepaalde doelgroep. 
Werkvormen wc | Contacturen 8 | Toets kennistoets | Studiepunten 1

Studieloopbaanbegeleiding (K7-SLB)

Coördinerend docent Marijke Leek (MLk)
In het eerste blok oriënteer je je op de studie en wat het betekent om student aan de Reinwardt Academie te zijn. Tijdens de bijeenkomsten wordt de samenwerking met je projectteam besproken door te kijken wat de basisvoorwaarden zijn om goed te kunnen functioneren als projectteam. Ook wordt een aantal handvatten gegeven om de samenwerking te organiseren. Zo wordt gekeken naar de verschillende rollen in de samenwerking en verschillende manieren van besluiten nemen. Aan het einde van het blok vindt er een evaluatie plaats van de samenwerking en jouw bijdrage in de realisatie van het project. Naast aandacht voor de samenwerking is er ook aandacht voor ‘leren leren’. Tijdens een bijeenkomst bespreek je hoe jij studeert en onderzoek je hoe jij je aanpak kunt versterken.
Werkvormen gr | Contacturen 5 | Toets geen | Studiepunten geen

Delen