Werkvormen

ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege | su studieuur | tr training | wc werkcollege

Project: Het Publiek (PR-PUB)

Coördinerend docent Valentijn Rambonnet (VR)
In dit blok ga je je verdiepen in het publiek, de bezoeker. Aan de hand van een methode om doelgroepen te onderscheiden leren jullie om in de huid van een bezoeker te kruipen. Aan de hand van die bezoeker, de ijk-persoon, ga je kijken naar wat musea de verschillende groepen te bieden hebben. Daarnaast bekijk je hoe die bezoeker zich gedraagt in een museum, een erfgoedinstelling. Daarvoor krijg je inzicht in de 'Identities Method' van John Falk en Lynn Dierking. Deze methode geeft erfgoedinstellingen een handvat om hun bezoekers te begrijpen en producten voor ze te ontwikkelen. Tijdens de excursies in Nederland kijk je vooral naar het publiek en ontdek je hoe musea bij het ontwikkelen van publieksproducten steeds hun publiek voor ogen (zouden moeten) hebben.  
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 26 | Toets beroepsproduct | Studiepunten 5

De indeling en het protocol uitsluiting projectgroep staan op het intranet.

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed in historisch perspectief (K1-HIS)

Coördinerend docent Edwin van der Veldt (EdV)
Om de recente ontwikkelingen in de erfgoedtheorie te begrijpen en hierop een visie te ontwikkelen, bekijk je in dit blok de historische achtergronden van erfgoed, de erfgoedinstelling en het denken over erfgoed. Je zult zien hoe ‘betekenis’ en ‘waarde’ zich in verschillende perioden uitdrukt in samenhangende ordeningen en institutionele vormen die steeds gerelateerd zijn aan het heersende wereldbeeld.
Werkvormen hc - ex | Contacturen 17 | Toets kennistoets | Studiepunten 1

Basiskennis erfgoedvorming: Kunst tot 1900 (K1-KT1)

Coördinerend docent Joppe Knoester (JK)
Voortbouwend op het cultuurhistorische kader dat je in blok 1 hebt gevormd, verdiep je je in de Europese kunstgeschiedenis vanaf ca. 1300 tot 1900. De belangrijkste stromingen, personen en begrippen komen aan bod. Ook is er aandacht voor reflectie op de discipline kunstgeschiedenis.
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 17 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Communicatiefunctie: Woord, beeld en geluid (K2-WBG)

Coördinerend docent Karel Buijn (KB)
Dit vak biedt een oriëntatie op diverse aspecten van media en communicatie. Door middel van een individueel onderzoek naar professionele communicatieproducten leg je jouw bevindingen hierover vast. Daarnaast zal een audiovisueel en een grafisch product gerealiseerd worden. De ontwerpmethodiek en het werkproces staan hierbij centraal. Je bedenkt een concept en vertaalt jouw ideeën naar een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en vervolgens tot een definitief ontwerp. Voor het uitvoeren van de opdrachten is het noodzakelijk dat je Photoshop op basisniveau beheerst. In blok 1 zijn hiervoor al enkele trainingen Photoshop aangeboden.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 18 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Collectiefunctie: Preventieve conservering 1 (K3-PC1)

Coördinerend docent Annemiek de Jong (AJ)
De omgeving heeft grote invloed op de conditie van erfgoed. Bij dit vak verwerf je kennis over en inzicht in een systematische aanpak om deze invloeden in erfgoedinstellingen te beheersen. We staan stil bij wat er onder conservering wordt verstaan en behandelen in dit blok de potentiële schadefactoren: relatieve vochtigheid, temperatuur, schimmels en ongedierte.
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 19 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Oordeelsvorming: Onderzoek uitvoeren (K5-OZU)

Coördinerend docent Marijke Leek (MLk)
Met behulp van een probleemomschrijving inclusief onderzoeksvraag en de methode van onderzoek, voer je in dit blok onderzoek uit over een erfgoed gerelateerd onderwerp en rapporteer je hierover door middel van een rapport. Je beoordeelt de gehanteerde onderzoeksmethode en het proces van onderzoek doen. Ook aan de opbouw van het onderzoeksrapport besteed je aandacht.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 12 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Communicatieve vaardigheden: Argumenteren en rapporteren (K6-ARR)

Coördinerend docent Bob Molenberg (BMo) en Laura Isherwood (LIs)
In de lessen leer je redeneringen analyseren en evalueren.  Daarnaast leer je hoe je een goed gestructureerd en helder geformuleerd rapport schrijft.
Werkvormen wc | Contacturen 8 | Toets prestatie | Studiepunten 1

Studieloopbaanbegeleiding (K7-SLB)

Coördinerend docent Marijke Leek (MLk)
In dit blok staat centraal hoe jij als student dit jaar wil ontwikkelen. Je benoemt je eigen sterke en zwakke punten. Daarnaast leer je, om naar aanleiding van deze zelfanalyse, leerdoelen te formuleren. In een individueel gesprek met je studieloopbaanbegeleider bespreek je deze leerdoelen. In dit blok leer je ook hoe je de samenwerking bespreekbaar kunt maken en hoe je elkaar feedback kunt geven op gedrag. Aan het einde van het blok vindt er een evaluatie plaats van de samenwerking en jouw bijdrage in de realisatie van het project.
Werkvormen gr | Contacturen 4 | Toets geen | Studiepunten geen

Delen