Werkvormen

ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege | su studieuur | tr training | wc werkcollege

Project: De Presentatie (PR-PRE)

Coördinerend docent Paul Ariese (PA)
Dit project draait om communicatie en presentatie, de presentatievormen die een erfgoedinstelling tot zijn beschikking heeft om met en over erfgoed te communiceren. De tentoonstelling is één van de meest bekende vormen waarin musea erfgoed delen met het publiek. Digitale media spelen binnen en buiten de muren van het museum een steeds grotere rol als overdrachtsmiddel. Bij de realisatie van een tentoonstelling en een daarmee samenhangende digitale toepassing is het werken volgens een projectfasering een belangrijk aandachtspunt. Met de ontwikkeling van deze communicatieproducten laat jouw projectgroep zien dat je, beargumenteerd, een doel en doelgroep kunt koppelen aan een bepaalde inhoud en een beoogd effect. Het daarbij uitgewerkte portfolio laat voor de geïnteresseerde leek op inzichtelijke wijze zien hoe dit ontwerpproces stapsgewijs vorm heeft gekregen. 
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 24 | Toets beroepsproduct | Studiepunten 5

De indeling en het protocol uitsluiting projectgroep staan op het intranet.

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed als dialoog (K1-DIG)

Coördinerend docent Manuela Friedrich (MF)
In dit vak houd je je bezig met de analyse van de betekenis van erfgoedrepresentaties. Erfgoedobjecten, -ruimtes en -tradities krijgen betekenis door de waarde die we ze toekennen. Sommige criteria voor waardering staan bijvoorbeeld geformuleerd in de Museale Weegschaal. Die officiële afspraken kwamen niet zomaar tot stand. Ze zijn gebaseerd op ervaringen, herinneringen, meningen, ideeën en relaties - van ons als gemeenschap maar ook van ons als individuele personen. Niet iedereen staat hierin hetzelfde. Andere opvattingen en wensen zorgen voor andere ideologische uitgangspunten. En daarmee is erfgoed een politieke kwestie; belanghebbenden (zowel groepen als individuen) proberen elkaar te overtuigen en ze zijn voortdurend aan het onderhandelen over de betekenis van erfgoed. Sommige belanghebbenden proberen de betekenis van erfgoed te controleren, anderen verzetten zich hiertegen. Een mooi voorbeeld hiervan is de viering van 4 mei in Nederland. Ieder jaar op 4 mei om 20:00 uur is het twee minuten stil in Nederland. We herdenken burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Maar niemand beleefde of herbeleeft de verschrikkingen van deze oorlogen op dezelfde manier. Wat is de politiek van erfgoed en hoe zie je deze in het herdenken van de Tweede Wereldoorlog? 
Werkvormen hc - wc | Contacturen 7 | Toets kennistoets | Studiepunten 1

Basiskennis erfgoedvorming: Kunst na 1900 (K1-KT2)

Coördinerend docent Rosemarijn Bügel (RB)
De geschiedenis van de moderne kunst is in een aantal opzichten een verhaal apart. Een verhaal waar veel vragen bij te stellen zijn; hoe komt het dat de moderne kunst zoveel stromingen omvat? Waarom begonnen kunstenaars opeens te werken met voor die tijd gekke materialen? Hoe ontstond rond 1912 abstracte kunst? In deze collegereeks bestudeer je ontwikkelingen in de beeldende kunst na 1900. Daarnaast houd je je bezig met verschillende manieren waarop je kunst kunt beschouwen. 
Werkvormen hc - wc | Contacturen 15 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Communicatiefunctie: Tentoonstellingsvormgeving (K2-TTV)

Coördinerend docent Karel Buijn (KB)
De tentoonstelling is een concreet resultaat van een proces waarbij vele partijen betrokken zijn. De ontwerper heeft in dit proces een spilfunctie. Rekening houdend met inhoudelijke en programmatische uitgangspunten vertaalt de ontwerper de content in een toegankelijke, visueel-ruimtelijke ervaring. Voor jou is het goed kennis te nemen van dit proces en van de werkzaamheden en vaardigheden van de ontwerper. Je leert enkele vaardigheden van de ontwerper, zoals het op schaal ontwerpen van grafische panelen voor een tentoonstelling en het maken (en lezen) van handschetsen en 2D/3D (bouw)tekeningen. Zo krijg je inzicht in wat de ontwerper wel (en niet) doet en ontwikkel je jezelf tot een gelijkwaardige en constructieve gesprekspartner. Bij alle productie-opdrachten wordt gebruik van de ontwerpsoftware Photoshop en SketchUp.  
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 13 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Collectiefunctie: Toegankelijk maken (K3-TMA)

Coördinerend docent Simone Stoltz (SS)
Het gedigitaliseerde object is een middel om een verhaal over erfgoed te vertellen. Hielden zich in de beginperiode alleen grote spelers bezig met digitalisering en ontsluiting van erfgoeddata, tegenwoordig doen ook niet-professionals dit ‘gewoon’. Van belang is dat de bezoeker van nu geen genoegen meer neemt met een aftreksel van het collectieregistratiesysteem. Die trend hangt samen met de individualisering van digitaliserings- en informatiseringprocessen die je in dit vak zal doorgronden.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 10 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Organisatiefunctie: Marketing (K4-MAR)

Coördinerend docent Bob Crezee (BC)
Marketing betekent dat je de wensen en behoeftes van het publiek kent en daar je producten en diensten op afstemt. Maar steeds vaker bepaalt de klant ook mee! Binnen het cultureel erfgoedveld speelt marketing een steeds belangrijkere rol. De overheid vindt dat culturele instellingen ondernemend moeten zijn en kennis van de markt speelt daarbij een essentiële rol. In dit vak maak je kennis met de basisbegrippen uit de marketing.  
Werkvormen hc | Contacturen 12 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Communicatieve vaardigheden: Teksten schrijven (K6-TES)

Coördinerend docent Valentijn Rambonnet (VR)
In de beroepspraktijk kom je verschillende tekstsoorten tegen, zoals brieven, memo’s, artikelen, webteksten en folders. Deze zijn alle op een bepaalde manier opgebouwd. Niet alleen gelden er soms conventies, maar ook blijken sommige tekststructuren in de praktijk effectiever dan andere. Per tekstsoort komen de effectiefste en efficiëntste structuren aan bod.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 8 | Toets kennistoets | Studiepunten 1

Studieloopbaanbegeleiding (K7-SLB)

Coördinerend docent Marijke Leek (MLk)
In dit laatste blok staat leiderschap centraal. Op welke manier kun jij een goede leider worden? Aan het einde van het blok vindt er een evaluatie plaats van de samenwerking en beschrijf je welke taken, rol en verantwoordelijkheden je op je hebt genomen. Tijdens het individuele gesprek blik je terug op het afgelopen jaar en de punten waarop jij je hebt ontwikkeld. Tevens denk je na welke leerdoelen volgend studiejaar voor jou relevant gaan zijn.
Werkvormen gr | Contacturen 4 | Toets geen | Studiepunten geen

Delen