Hieronder staan, per kerncompetentie, de boeken die in het eerste jaar worden gebruikt. Via de leertaken in Teams zal aanvullende literatuur bekend worden gemaakt.

1. Basiskennis erfgoedvorming

 • Gombrich, E.H. Eeuwige schoonheid. Houten: Van Holkema & Warendorf, 2014. ISBN: 978 90 003 3981 5. Of de Engelse versie: Gombrich, E.H. The story of Art. Londen, New York: Phaidon Press, 1989 (of later). ISBN: 978 07 148 3247 0. (Pocket edition: ISBN 978 07 148 4703 0.)
 • Hounour, H. en J. Fleming, Algemene kunstgeschiedenis. Amsterdam: Meulenhof, 2010. ISBN:978 90 290 8517 5.
 • Russell, Roslyn en Kylie Winkworth. Significance 2.0: A guide to assessing the significance of collections. 2e druk. Adelaide: Collections Council of Australia, 2009. ISBN: 978 09 754 436 3. Via deze link te downloaden.
 • Segal, J. Kunst en politiek: tussen zuiverheid & propaganda. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015. ISBN: 978 90 896 4789 4 of e-book: 2015.ISBN: 9789048526024.
 • Tignor, Robert, Worlds together, Worlds apart, A History of the World, 5e editie. New York: W.W. Norton & Company, 2013. ISBN 9780393624854. Via deze link te bestellen.

2. Communicatiefunctie

 • Black, G. Transforming Museums in the Twenty-first Century. London: Routledge, 2011. ISBN: 978 04 156 15730.
 • Falk, John H. en Lynn. D. Dierking. The Museum Experience Revisited. Walnut Creek USA: Left Coast Press, 2013. ISBN: 978 16 113 2045 9.
 • Hein, George. Learning in the Museum. Londen: Taylor & Francis Ltd., 1998. ISBN: 978 04 150 9776 5. 
 • Hoerr, Thomas R., S. Boggeman en Ch. Wallach. Celebrating Every Learner : Activities and Strategies for Creating a Multiple Intelligences Classroom. New York: Wiley, 2010 . ISBN: 978 04 705 6386 1 (boek), of ISBN: 9780470644713 (e-book).
 • Koetsenruijter W. et al. Beeldtaal. Perspectieven voor makers en gebruikers. Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 2e druk 2015 . ISBN: 978 94 623 6515 5.
 • Kossmann, H., Mulder, S., Den Oudsten, F. De narratieve ruimte: over de kunst van het tentoonstellen. Rotterdam: nai010uitgevers/publishers, 2012 . ISBN: 978 90 6450 793.

3. Collectiefunctie

4. Organisatiefunctie

 • Bos, Jo, Ernst Harting & Marlet Hesselink. PMC Compact: projectmatig creëren binnen handbereik. Schiedam: Scriptum, 2015. ISBN: 978 90 5594 708 9 (boek). ISBN: 978 90 559 4928 1 (ebook). 
 • Crezee, B. Erfgoedcahier #02 Management. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2015. ISBN: 978 90 716 8121 9. Te downloaden via de website van de Reinwardt Academie
 • Mulder, R. De kunst van cultuurmarketing. 2e druk. Bussum: uitgeverij Coutinho, 2013. ISBN: 978 90 4690 369 8.
 • Wijn, C. De culturele stad. Nijmegen: VOC Uitgevers, 2013. 2013 ISBN: 978 90 798 1200 4.

5. Oordeelsvorming

 • Braas, C, R. van Couwelaar, J Kat. Taal-topics Rapporteren. 4e of 5e druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers, 2013. 4e druk: ISBN: 978 90 01 81322-2 of 5e druk: 2016. ISBN: 978 90 01 86246 6.
 • Grit, Roel en Mark Julsing. Zo doe je een onderzoek. 3e druk. Houten: Noordhoff Uitgevers, 2017. ISBN: 9789001878139.

6. Communicatieve vaardigheden

 • Braas, C, R. van Couwelaar, J Kat. Taal-topics Rapporteren. 4e of 5e druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers, 2013. 4e druk: ISBN: 978 90 01 81322-2 of 5e druk: 2016. ISBN: 978 90 01 86246 6.
 • Hogen, Ron van, Irma Onrust. Tekst & Toespraak: een praktische cursus taalbeheersing voor het hbo. 4e druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers, 2011. ISBN: 978 90 017 6679 5.
 • Syllabi Taalbeheersing. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2015.
 • Nederlandse Taalunie.
 • Het Groene Boekje: woordenlijst Nederlandse Taal. Den Haag: Van Dale, 2015. ISBN: 978 94 607 7283 2 (niet verplicht).
 • Een goed woordenboek, Van Dale of Kramers.

7. Leervaardigheden

 • Onderwijs- en examenregeling 2019-2020. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2019.

De Koninklijke Bibliotheek biedt via een (studenten)abonnement toegang tot een zeer uitgebreide collectie wetenschappelijke uitgaven in de Ebook Library. Boeken zijn hier digitaal in te zien via de webbrowser. ePUB- en PDF-bestanden zijn voor een bepaalde periode te leen (daarvoor moet eerst het gratis programma Adobe Digital Editions gedownload worden). Van geleende boeken kan een deel geprint worden.

Delen