Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed

Doelen

Semester 1, blok 1

Aan het einde van dit blok heb je een tentoonstellingsplan gemaakt in opdracht van een erfgoedinstelling. Met een projectteam werk je aan de projectleiding, het concept en de vorm van de tentoonstelling. Je kunt een meer complexe opdracht realiseren voor een specifieke doelgroep in samenwerking met een echte erfgoedinstelling.

Semester 1, blok 2

Aan het einde van dit project heb je een tentoonstellingsplan beoordeeld t.a.v. de conserverings- technische kwaliteit ervan. Met een tentoonstellingsteam werk je onder andere aan een omgevingsanalyse, een lichtplan en een risicoanalyse. In een objectopstelling komen alle aspecten samen.

Semester 2

Tijdens je stage maak je kennis met de praktijk achter de schermen in een erfgoedinstelling. Je past kennis en vaardigheden vanuit de opleiding toe (gegeven de randvoorwaarden in de praktijk) en je verantwoordt je handelen. Je benoemt de eisen die een instelling aan jou als lerend professional stelt en past je gedrag hierop aan. Je leert de organisatiestructuur van een instelling te beschrijven en te analyseren. Je bent in staat verschillende benaderingen en invalshoeken betreffende collectieontwikkeling te herkennen, te benoemen en te concretiseren.

Delen