Werkvormen

ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege | su studieuur | tr training | wc werkcollege

Project: Erfgoed tentoonstellen (PR-ET1)

Coördinerend docent Koosje Hofman (KH)
Dit blok ontwikkel je in een projectteam samen een schetsontwerp in opdracht van een culturele instelling, gericht op een specifieke doelgroep. Je leert daarbij welke projectfasen er zijn om dat op een gestructureerde en realistische wijze te doen. Het accent in dit blok ligt eerst op het analyseren van de opdracht en daarna op het ontwikkelen van een creatief inhoudelijk concept, uitgewerkt in een schetsontwerp.
Werkvormen hc - wc - gr - ex | Contacturen 45 | Toets beroepsproduct en presentatie (60/40) | Studiepunten 7

De indeling en het protocol uitsluiting projectgroep staan op het intranet.

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed interpreteren en representeren (K1-INT)

Coördinerend docent Ruben Smit (RS)
De reeks hoor- en werkcolleges (inclusief tussentoetsen) en een werkbezoek bieden verdieping aan het verschijnsel tentoonstellen. Verschillende invalshoeken over interpreteren en representeren komen aan bod.
Werkvormen hc - ex | Contacturen 22 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Basiskennis erfgoedvorming: Toegepaste kunst (K1-KTU)

Coördinerend docent Joppe Knoester (JK)
Voortbouwend op het kunsthistorisch overzicht dat je in jaar 1 hebt gevormd, verdiep je je in capita selecta uit de geschiedenis van de kunstnijverheid. Centraal staat de vraag hoe van een meubel of een voorwerp van zilver, keramiek of glas bepaald wordt wanneer, waarvoor, voor wie, door wie en waar het gemaakt is. Door inzicht in waar informatie over een voorwerp op gebaseerd is, ben je in staat om als erfgoed professional kritischer om te gaan met die informatie.
Werkvormen hc - wc - ex | Contacturen 16 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Organisatiefunctie: Recht (K3-RCH)

Coördinerend docent Marlous van Gastel (MvG)
Binnen de erfgoedpraktijk kom je regelmatig het recht tegen. Je maakt kennis met de belangrijkste juridische begrippen en kaders waaronder auteursrecht, ethische codes en de Erfgoedwet.
Werkvormen hc | Contacturen 12 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Collectiefunctie: Digitaal erfgoed (K3-DIE)

Coördinerend docent Simone Stoltz (SS)
Binnen het vak digitaal erfgoed vorm je een visie op het digitaal erfgoed in Nederland. In de informerende colleges nemen we het drielagenmodel van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed als uitgangspunt. Door middel van hoor- en werkcolleges van gastdocenten en de nodige literatuur bouw je kennis op t.a.v. het digitaal erfgoed in Nederland. Zowel op collectie-, meta- en strategisch niveau.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 10 | Toets prestatie | Studiepunten 2

Studieloopbaanbegeleiding (K7-SLB)

Coördinerend docent Marijke Leek (MLk)
Ook in het tweede jaar richt studieloopbaanbegeleiding zich op jouw individuele ontwikkeling als student en begeleidt de studieloopbaanbegeleider het samenwerkingsproces. Aan het begin van dit jaar vindt er een persoonlijk gesprek plaats met een studieloopbaanbegeleider. Tijdens dit gesprek bespreek je wat je wilt ontwikkelen in de loop van het jaar. Daarnaast denk je na over de invulling van je stage. Naast individuele begeleiding reflecteer je in de groep over de samenwerking, bespreek je conflicten en geef je elkaar feedback.
Werkvormen wc | Contacturen variabel | Toets geen | Studiepunten geen

Delen