Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed

Doelen

Semester 1, blok 1

Het doel van dit project is het opstellen van een ondernemingsplan voor een zelfbedachte, levensvatbare en goed functionerende erfgoedinstelling met een duidelijke meerwaarde voor de erfgoedsector en de samenleving. Na dit project herken en analyseer je ontwikkelingen in de maatschappij en kun je daarop anticiperen ten gunste van het erfgoedveld. De student verwerft en toetst verschillende kerncompetenties om als startbekwaam professional in het beroepenveld actief te zijn, waarbij de nadruk ligt op het maken van een weloverwogen keuze voor de inrichting van je specialisatie, de minor.

Semester 1, blok 2

Na dit blok heeft elke projectgroep een implementatieplan opgesteld, dat voldoet aan de opdracht zoals geformuleerd in het door de opdrachtgever ondertekende projectcontract volgens vastgestelde criteria. Je hebt een realistisch plan op tactisch en operationeel niveau gemaakt waarmee de opdrachtgever direct aan het werk kan. Je verwerft en toetst verschillende kerncompetenties om als startbekwaam professional in het beroepsveld actief te zijn.

Semester 2, minoren

Een minor is een keuzeprogramma van 30 studiepunten ter verbreding of verdieping van je studie. Je kiest en volgt een minor in het derde jaar van je opleiding. In de minor is ruimte voor meer theorie en nieuwe ontwikkelingen uit het vakgebied die in de major niet of in mindere mate aan bod zijn gekomen. Minoren sluiten aan op actuele ontwikkelingen in het veld en zijn continue in ontwikkeling.
De interne minoren die de Reinwardt Academie aanbiedt duren twee blokken en omvatten zes modules van ieder vijf studiepunten.

Ingangseis

Om te kunnen starten met een minor aan de Reinwardt Academie geldt als ingangseis dat de propedeutische fase positief moet zijn afgerond. De volgende minoren worden, onder voorbehoud van wijzigingen, in het tweede semester door de academie aangeboden:  

Minor Archieven (Archivistiek) - coördinerend docent: Ellen van Veen (EvV)
Minor Collectiemanagement - coördinerend docent: Martijn de Ruijter (MR)
Minor Cultureel ondernemen - coördinerend docent: Marjan Otter (MOt)
Publiek en Media - coördinerend docent: Ruben Smit (RS)
Minor Tentoonstellen - coördinerend docent: Mario Jellema (MJ)

Werkvormen hc - wc - gr - ex | Contacturen minimaal 96 (varieert per minor) Toets prestatie | Studiepunten 5 per module

Externe minor

Naast de minoren die de Reinwardt Academie aanbiedt, kun je ook een minor volgen aan een andere hbo-instelling. Ook zijn sommige minoren aan universiteiten toegankelijk voor hbo’ers. De externe minor moet aansluiten bij de major, een samenhangend geheel vormen, van voldoende niveau zijn en een omvang van 30 studiepunten hebben. Meer informatie en de te volgen procedure vind je op MyAHK.

Delen