Werkvormen

ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege | su studieuur | tr training | wc werkcollege

Project: Ondernemen (PR-ONN)

Coördinerend docent Joke Bosch (JB)
Je krijgt de opdracht om als team een ondernemingsplan te maken voor een nieuw initiatief binnen de erfgoedsector. Je gaat met je team op zoek naar kansen en bedreigingen in de omgeving, je ontwerpt een business case en vertaalt dit naar een marketingplan. Jullie onderbouwen de plannen met overtuigende bronnen én cijfers. In het project komen onderwerpen aan bod als financieel management, marketing, cultuurbeleid, informatiemanagement, beroepsethiek en recht. Uiteindelijk levert het team een innovatief, conceptueel sterk en vooral realistisch plan met een heldere visie op maatschappelijke ontwikkelingen en de wijze waarop de onderneming daarop kan anticiperen en daaraan kan bijdragen.
Werkvormen hc - wc - gr | Contacturen 80 | Toets beroepsproduct | Studiepunten 7

De indeling en het protocol uitsluiting projectgroep staan op het intranet.

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed en professionaliteit (K6-PRF)

Coördinerend docent Paul Ariese (PA)
Reflectie op ethische verantwoordelijkheden is een van de hoekstenen voor erfgoedprofessionals om hun werk verantwoordelijk te kunnen doen. Onder andere vanuit het minoraanbod van de Reinwardt Academie zullen cases over dit onderwerp worden aangedragen. Je zult vooraf informatie moeten verwerken om aan de colleges goed mee te kunnen doen. Verder blikken we ook weer vanuit de keuze van je minor vooruit naar de studiereis Glasgow/Edinburgh. Deze Schotse steden bieden fraaie case-studies over een inclusieve en participatieve manier van werken.
Werkvormen hc - ex | Contacturen 24 | Toets prestatie | Studiepunten 3

Oordeelsvorming: Casusonderzoek (K5-COZ)

Coördinerend docent Joppe Knoester (JK)
Aan de hand van een casus verricht je zelfstandig een kwalitatief onderzoek en schrijf je een onderzoeksrapport. Nadruk ligt op het verzamelen van gegevens door middel van in ieder geval literatuur- en bronnenonderzoek, het analyseren en waarderen van gegevens en het evalueren van je onderzoek.
Werkvormen hc - wc - tr - su | Contacturen 18 | Toets prestatie | Studiepunten 4

Studieloopbaanbegeleiding (K7-SLB)

Coördinerend docent Marijke Leek (MLk)
Dit jaar ligt de aandacht vanuit Studieloopbaanbegeleiding vooral op jouw studievoortgang. Tijdens spreekuren zal er aandacht zijn voor nog openstaande vakken uit eerdere studiejaren, verschillende studeer- en leermethoden en het aangaan van samenwerking met medestudenten in de voorbereiding van de toetsing. Ook wordt besproken hoe jij invulling geeft aan de vrije studieruimte en wordt gekeken naar jouw minorkeuze. Daarnaast kun je op eigen initiatief een afspraak maken voor een individueel gesprek met een van de studieloopbaanbegeleiders. Dit gesprek kan gaan over studiekeuze, studiehouding en jouw individuele ontwikkeling als student en als toekomstig professional.
Werkvormen wc - individueel | Contacturen variabel | Toets geen | Studiepunten geen

Delen