Werkvormen

ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege | su studieuur | tr training | wc werkcollege

Project: Implementeren (PR-IMP)

Coördinerend docent Gerdie Borghuis (GB)
In opdracht van een erfgoedinstelling stel je een implementatieplan op, een vertaling van het beleid van een instelling - waarin een missie, visie en langere termijn doelstellingen op strategisch niveau zijn geformuleerd - naar een praktisch uitvoerbaar plan op tactisch en operationeel niveau. Welke accenten denk je dat voor de instelling belangrijk zijn en waarom? Hoe moet het worden aangepakt? Je gaat daarbij uit van de concrete situatie binnen de instelling en de daarbij behorende kaders, zoals de structuur en cultuur in de organisatie en de personele en financiële situatie. Het implementatieplan bevat de resultaten van eigen onderzoek, vernieuwende, inspirerende adviezen en praktische oplossingen passend bij de organisatie. Je maakt hiervoor gebruik van de kennis die je de afgelopen jaren op de opleiding hebt opgedaan en betrekt hierbij recente ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de instelling. Als eindproduct lever je de instelling een advies, waar zij de komende jaren concreet mee aan de slag kan. Toetsing: projectcontract, presentatie aan de opdrachtgever (40% van het eindcijfer) en implementatieplan (60% van het eindcijfer). Alle drie deze producten moeten voldoende zijn om de studiepunten te halen.
Werkvormen hc - wc - gr | Contacturen 80 | Toets beroepsproduct | Studiepunten 7

De indeling en het protocol uitsluiting projectgroep staan op het intranet.

Organisatiefunctie: Management (K4-MAN)

Coördinerend docent Marjan Otter (MOt)
Verdiepend vak op het gebied van marketing, cultuurbeleid, financieel management, verandermanagement, informatiemanagement en organisatiekunde. Je bouwt voort op eerder in de opleiding opgedane kennis en verdiept deze binnen enkele specifieke onderwerpen.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 20 | Toets kennistoets | Studiepunten 2

Studiereis: Glasgow & Edinburgh (ST-GLA)

Coördinerend docent Ruben Smit (RS) en Paul Ariese (PA)
Jarenlang richtte de studiereis in jaar drie zich op Londen. Dit jaar wijst het kompas naar het Schotse noorden. In Glasgow en Edinburgh gaan we gericht op zoek naar hoe de erfgoedinstellingen zich in hun werk vanuit een sterke grondhouding de communicatie met het publiek aangaan: (re)presentatie, participatie tentoonstellen, publieksbegeleiding zijn de zwaartepunten. Dit alles in de context van continuïteit in een veranderende samenleving die in beide steden zo manifest is maar ook contrastrijk is. Glasgow is de werkstad (Rotterdam) terwijl Edinburgh de cultuurstad is (Amsterdam).
Werkvormen hc - ex | Contacturen 4 + 5 dagen | Toets prestatie | Studiepunten 2

Studieloopbaanbegeleiding (K7-SLB)

Coördinerend docent Marijke Leek (MLk)
Dit jaar ligt de aandacht vanuit SLB vooral op jouw studievoortgang. Tijdens verschillende spreekuren zal er aandacht zijn voor nog openstaande vakken uit eerdere studiejaren, verschillende studeer- en leermethoden en het aangaan van samenwerking met medestudenten in de voorbereiding van de toetsing. Ook wordt besproken hoe jij invulling geeft aan de vrije studieruimte en wordt gekeken naar jouw gekozen invulling van de minor. Daarnaast kun je op eigen initiatief een afspraak maken voor een individueel gesprek met een van de studieloopbaanbegeleiders. Dit gesprek kan gaan over studiekeuze, studiehouding en jouw individuele ontwikkeling als student en als toekomstig professional.
Werkvormen wc - individueel | Contacturen variabel | Toets geen | Studiepunten geen

Delen