Een minor bestaat uit een programma van 30 studiepunten dat dient ter verbreding of verdieping van je studie. Een minor volg je in het derde jaar. Het programma van een minor bestaat uit zes modulen van vijf studiepunten en duurt twee blokken. Je kiest een van onderstaande minoren die, onder voorbehoud van wijzigingen, in het tweede semester door de academie worden aangeboden:

Minor Archieven (Archivistiek) - coördinerend docent: Ellen van Veen (EvV)
Minor Collectiemanagement - coördinerend docent: Martijn de Ruijter (MR)
Minor Cultureel ondernemen - coördinerend docent: Marjan Otter (MOt)
Minor Publiek en Media - coördinerend docent: Ruben Smit (RS)
Minor Tentoonstellen - coördinerend docent: Mario Jellema (MJ)

De aanmelding voor een minor loopt via Teams for education. Via e-mail wordt de aanmeldprocedure en de planning bekend gemaakt.

Ingangseis

Om te kunnen starten met een minor geldt als ingangseis dat de propedeuse positief moet zijn afgerond.

Externe minor

Je kunt ook een minor volgen aan een andere hbo-instelling. Ook sommige minoren aan universiteiten zijn toegankelijk voor hbo’ers. De externe minor sluit aan bij de bachelor Cultureel erfgoed, vormt een samenhangend geheel en heeft een omvang van 30 studiepunten.

Bij het zoeken naar mogelijkheden kun je kijken op Kies op Maat. Hogescholen en universiteiten presenteren hier de vakken die open staan voor studenten van andere opleidingen.

Om een externe minor te volgen is toestemming van de examencommissie nodig. Bij je aanvraag hoort een motivatie waarin je aangeeft waarom deze minor relevant is voor je studie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je aanmelding bij de opleiding naar keuze en voor de praktische uitvoerbaarheid. Bovendien moet je aan de ingangseisen van de andere onderwijsinstelling voldoen. Na afloop lever je via het studentenloket een bewijs (een gewaarmerkte kopie) in van de studiepunten die je behaald hebt.

Procedure

Het aanvraagformulier voor een externe minor vind je op het intranet. Mail het ingevulde formulier naar rwa-examencommissie@ahk.nl. De examencommissie beoordeelt de aanvraag en stuurt je een antwoord per e-mail.

Delen