Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed
 

Studentenloket: alles wat je studie aangaat

Het studentenloket is de plek waar je met allerlei vragen terecht kunt. De medewerkers beantwoorden vragen die met een goed verloop van de studie te maken hebben. Denk daarbij aan in- en uitschrijven, cijfers, studiereizen, vrijstellingen, vrije studieruimte, minoren, afstuderen, Studielink, Teams, Alluris. Als dat nodig is verwijzen zij door naar de juiste persoon. Ook verstrekken zij formulieren en relevante documenten.

Voor een vertrouwelijk gesprek over persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang belemmeren, kun je terecht bij de studentendecaan. Maak via het studentenloket een afspraak.

Bereikbaarheid

Tijdens werkdagen bereikbaar op:
T: 020 527 7142
E: rwa-studentenloket@ahk.nl

Delen