Via MyAHK (intranet) is Blackboard bereikbaar. Blackboard is de plaats waar je alles vindt wat met de verschillende vakken en projecten te maken heeft. Leertaken, presentaties, opnames van hoorcolleges, extra literatuur en aanvullende instructies zijn hier beschikbaar.

Blackboard wordt ook gebruikt om prestaties digitaal in te leveren. Per blok/vak worden inleverpunten aangemaakt. In de leertaak staat wanneer de inleverpunten openen en sluiten.

Nadat je bent ingelogd, kom je automatisch bij de cursussen in jouw studiejaar. Elk studiejaar bestaat uit meerdere cursussen - vergelijkbaar met de onderwijsblokken/-semesters - met daarbinnen alle vakken.

Je hebt alleen toegang tot cursussen in het lopende studiejaar, niet die van voorafgaande jaren. Download dus zelf het materiaal dat je later wil gebruiken. Dat kan tot 31 augustus van het lopende jaar. Daarna worden alle cursussen van het afgelopen studiejaar definitief gesloten. Wil je toch nog toegang tot lesmateriaal uit eerdere jaren, in de mediatheek staat een archief-pc met oud materiaal.

Bij herkansingen is het noodzakelijk om tijdig toegang te vragen tot het juiste jaar en blok binnen Blackboard. Alleen dan heb je toegang tot de digitale inleverpunten, informatieve e-mails en mogelijk materiaal buiten de materiaaloverzichten om.

Problemen met Blackboard?

Heb je problemen binnen Blackboard? Wil je toegang tot een cursus van een ander studiejaar, bijvoorbeeld omdat je een vak wil herkansen? Lukt het uploaden van een opdracht niet? Stuur een e-mail naar rwa-icto@ahk.nl. Vermeld daarin duidelijk welk jaar, blok en vak het betreft. Indien het uploaden van een opdracht niet lukt, vermeld hiernaast dan ook welk inleverpunt het betreft.

Handleiding

De Blackboard handleiding vind je onder Studenteninformatie, Handleidingen binnen het intranet. 

Delen