Via MyAHK (intranet) is Teams bereikbaar. Teams for education is de plaats waar je alles vindt wat met de verschillende vakken en projecten te maken heeft. Leertaken, presentaties, opnames van hoorcolleges, extra literatuur en aanvullende instructies zijn hier beschikbaar.

Teams for education wordt ook gebruikt om prestaties digitaal in te leveren. Per blok/vak worden inleverpunten aangemaakt. In de leertaak staat wanneer de inleverpunten openen en sluiten.

Nadat je bent ingelogd, kom je automatisch bij de teams in jouw studiejaar. Elk studiejaar bestaat uit meerdere teams - vergelijkbaar met de onderwijsblokken/-semesters - met daarbinnen alle vakken.

Je hebt alleen toegang tot teams in het lopende studiejaar, niet die van voorafgaande jaren. Download dus zelf het materiaal dat je later wil gebruiken. Dat kan tot 31 augustus van het lopende jaar. Daarna worden alle teams van het afgelopen studiejaar definitief gesloten.

Bij herkansingen krijg je automatisch toegang tot de juiste teams. Staat het team niet in je overzicht? Vraag dan toegang tot het juiste jaar en blok. Alleen dan heb je toegang tot de inleverpunten, informatieve e-mails en actueel materiaal.

Problemen met Teams for education?

Heb je problemen binnen Teams for education? Wil je toegang tot een team van een ander studiejaar, bijvoorbeeld voor onderzoek? Lukt het uploaden van een opdracht niet? Stuur een e-mail naar rwa-icto@ahk.nl. Vermeld daarin duidelijk welk jaar, blok en vak het betreft. Indien het uploaden van een opdracht niet lukt, vermeld hiernaast dan ook welk inleverpunt het betreft.

Handleiding

De instructievideo voor Teams for education vind je op het intranet

Delen