Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed
 

Studentendecaan

Spelen er bijzondere of persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op je studie? Dan kun je terecht bij de studentendecaan. De studentendecanen van de Reinwardt Academie zijn Bob Crezee (jaar 1) en Joppe Knoester (overige jaren).

Loop je bijvoorbeeld studievertraging op door ziekte of familieomstandigheden? Bekijk dan samen met de studentendecaan hoe deze zo beperkt mogelijk blijft. Heb je dyslexie, een chronische ziekte of een andere functiebeperking? Overleg dan samen hoe het onderwijs kan worden aangepast. Andere mogelijke onderwerpen om te bespreken zijn: twijfels over de gekozen opleiding, vragen over financiële zaken (studiefinanciering), het willen combineren van twee studies of het onderbreken of beëindigen van je studie. Gesprekken met de studentendecaan zijn vertrouwelijk. Er wordt geen informatie aan derden gegeven zonder overleg.

Wil je een afspraak maken met de studentendecaan? Mail dan naar het studentenloket.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking? Dan kun je ook gebruikmaken van voorzieningen die de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten aanbiedt. Bijvoorbeeld leesondersteuningssoftware of trainingen en begeleiding door de coördinator Studie en Handicap. Meer informatie hierover vind je onder ‘Gezond studeren’ in de community Studentenzaken op MyAHK. Je rechten en plichten ten aanzien van het gebruik van studentenvoorzieningen vind je in hoofdstuk 9 van het Studentenstatuut.

Vertrouwenspersonen

Iedereen op de Reinwardt Academie moet in een prettige sfeer kunnen studeren. Veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden voor een geslaagde studietijd. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zijn dan ook ontoelaatbaar. Krijg je te maken met (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie? Dan kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen binnen of buiten de AHK.

Onafhankelijk en onpartijdig

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Je kunt dus openlijk je verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon vangt je op, luistert naar je en geeft ruimte aan je emotie.
Als je wilt, kan de vertrouwenspersoon mogelijke oplossingen in kaart brengen en helpen bij het maken van een keuze. Je wordt begeleid en ondersteund bij het de-escaleren en beëindigen van het ongewenste gedrag. De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen zonder die eerst met jou te hebben besproken en je uitdrukkelijke toestemming te hebben gevraagd.

Buiten de AHK

Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Spreek je liever met iemand die niet is verbonden aan de AHK? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare. Wie de vertrouwenspersonen zijn en wat ze voor je kunnen doen staat hier.

Delen