De Reinwardt Academie heeft regels en afspraken voor de voorbereiding, de afname en de afhandeling van kennistoetsen, prestaties en beroepsproducten in een toetsprotocol vastgelegd. Het toetsprotocol is geschreven voor iedereen die een rol heeft bij de toetsing: studenten, docenten, ondersteuning en examencommissie. Het toetsprotocol vind je op het intranet.

De formele regels rond toetsing staan in de Onderwijs- en examenregeling 2019-2020, die altijd leidend is.

Delen