Naar inhoud

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed
 

De Reinwardt Academie

versie 9 juli 2020

In deze studiegids vind je de belangrijkste informatie over de inhoud, de opbouw en de organisatie van het onderwijs van het eerste studiejaar aan de Reinwardt Academie in het studiejaar 2020-2021.

Aan de Reinwardt Academie worden sinds het begin van haar bestaan erfgoedprofessionals opgeleid. De academie startte in 1976 met een bachelor programma Museologie. In 2008 verbreedde de bacheloropleiding van de Reinwardt naar een bachelor Cultureel erfgoed. Erfgoed vertelt wie we waren, bepaalt wie we zijn én nodigt uit om over onze toekomst na te denken. Erfgoed is geen eigenschap, het is een kwaliteit. De kwaliteit wordt toegeschreven aan (immateriële) zaken. Vaak gebeurt dit onder urgente omstandigheden: iets verdwijnt, wordt aangetast of staat maatschappelijk of politiek onder druk. En dus staat de erfgoedprofessional voor de keuze: neem ik stelling of treed ik op als bemiddelaar? Stuur ik aan op consensus of hak ik een knoop door voordat er consensus is bereikt? Docenten aan de Reinwardt Academie begeleiden (toekomstige) erfgoedprofessionals bij de verwerving van de kennis en expertise die nodig is om ‘erfgoedwijs’ te worden. Erfgoedwijsheid is het vermogen je kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek erover te voeren. Daarbij maakt het uit hoe, door wie, wanneer en in welke setting kennis wordt ingebracht en gedeeld.

Delen