We leiden je op de Reinwardt Academie op tot een allround erfgoedprofessional. Een erfgoedprofessional die vanuit een brede kennisbasis en met een uitgebreide set vaardigheden in verschillende contexten telkens weer vanuit een breed erfgoedperspectief kan oordelen. Een ondernemende erfgoedprofessional die zich in wisselende contexten overtuigend kan presenteren en kan werken met verschillende middelen en methodieken. Een handelende erfgoedprofessional met oog voor de maatschappelijke dynamiek rond erfgoed en de verschillende posities en standpunten die daarin belangrijk zijn. Dit betekent dat je oog hebt voor de maatschappelijke dynamiek rond erfgoed en voor je eigen en andermans positie daarin. Zo kun je een concrete bijdrage leveren aan het oplossen van erfgoedvraagstukken in de praktijk. Daarom is in ons onderwijs veel ruimte voor intellectuele uitdaging, zelfontplooiing en het leren leggen van verbindingen.

Eindtermen

Dit alles komt tot uiting in de volgende eindtermen; de startcompetenties van een erfgoedprofessional. De RWA-erfgoedprofessional die de bachelor Cultureel erfgoed met goed gevolg heeft afgerond:

 1. Heeft brede, geïntegreerde kennis en begrip van het proces en de praktijk van erfgoedvorming in heden en verleden in diverse maatschappelijke contexten.
   
 2. Kan vanuit de rol van erfgoedprofessional relevante en actuele onderzoeksmethoden, materialen, systemen, procedures, technieken, wetten en codes identificeren, toepassen en/of gebruiken in erfgoedprocessen en erfgoedproducten.
   
 3. Kent het brede erfgoedperspectief en de grenzen van de eigen professie, kan in samenwerkingsverbanden zijn of haar toegevoegde waarde laten zien en weet effectief advies in te winnen bij andere professionals.
   
 4. Onderkent en analyseert complexe vraagstukken in het actuele en toekomstige erfgoeddomein, toont leiderschap en positioneert zich als een maatschappijgerichte, oplossingsgerichte en erfgoedwijze professional.
   
 5. Identificeert, verzamelt en analyseert relevante gegevens om op tactische, strategische en creatieve wijze erfgoedvraagstukken op te pakken.
   
 6. Zoekt samenwerkingen en verbindingen met specialisten en niet-specialisten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en vanuit een professionele (communicatieve, omgevingsbewuste, ondernemende en zelfreflectieve) houding.
   
 7. Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.
Delen