Naar inhoud

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed

We hebben al eerder uitgelegd wat de uitgangspunten zijn van het onderwijs op de Reinwardt Academie. De eindtermen zijn verbonden aan onderwijseenheden (OE’s). Onderwijseenheden kun je het best vergelijken met vakken. Als je alle OE’s behaald krijg je je diploma.

Van elk jaar is een jaarplanning en een toetsplanning beschikbaar. Zo weet je wanneer je beschikbaar dient te zijn voor colleges, excursies, reizen en toetsen en wanneer je je eigen tijd kunt indelen.

Roosters zijn aan het begin van het studiejaar beschikbaar. Er kunnen in de roosters wijzigingen optreden, maar we beperken deze tot een minimum. De jaar- en toetsplanning wijzigt niet, tenzij er sprake is van overmacht (in de orde van grootte van een coronacrisis).

Delen