De zwaarte van een onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten. Deze studiepunten worden sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur uitgedrukt in het internationale European Credit Transfer System (ECTS).

Een studiejaar (1680 studie-uren) komt overeen met 60 ECTS-credits. Eén credit staat dus voor 28 studie-uren. Bij iedere onderwijseenheid wordt geschat hoeveel uren de gemiddelde student nodig heeft om de gewenste leeruitkomsten te bereiken. Dit wordt omgerekend naar een aantal studiepunten dat de student behaalt wanneer hij of zij voor een onderwijseenheid slaagt.

4.2.1. Studielastverdeling over de onderwijseenheden

CODE ONDERWIJSEENHEDEN IN JAAR 1 ECTS
OE.01 Erfgoedprofessional 4
OE.02 Erfgoedbeleving 4
OE.03 Erfgoedvorming 7
OE.04 Cultuurgeschiedenis 7
OE.05 Midterm I 5
OE.06 Publieksbereik en leren 6
OE.07 Toegankelijkheid en beheren 7
OE.08 Keuzemodule verdieping erfgoed 4
OE.09 Samen verhalen maken 10
OE.10 Ontwikkelportfolio 6
  TOTAAL 60
Delen