In het toetsoverzicht zie je voor het hele jaar wanneer je welke toets hebt en hoe de beoordeling is. Telkens is aangegeven in welke week de toetsing zit. In je rooster zie je de juiste dag. De overmachtskans (kans 3) wordt alleen toegekend na goedkeuring van de examencommissie.

4.3.1. Toetsoverzicht jaar 1

Delen