Naar inhoud

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed
 

In het eerste studiejaar maak je kennis met de complexiteit van het erfgoedbegrip en het erfgoedveld. Je leert niet te kijken naar erfgoed, maar ook (of juist) naar de complexe dynamiek eromheen. Wat is het erfgoed in kwestie? Is het materieel, immaterieel of ruimtelijk? Wat is de (maatschappelijke) context? En wie zijn belanghebbenden? Een vast kader van basisbegrippen en onderzoeksmethoden geeft houvast.

In het eerste jaar krijg je de benodigde basis aangeleerd en maak je kennis met het brede erfgoedperspectief. De onderwijseenheden geven een compacte afspiegeling van de gehele opleiding. De nadruk ligt op het observeren (oordeel uitstellen) en analyseren (waarderen), in het tweede semester op handelen (toepassen en uitproberen) en evalueren (concluderen).

Het werkterrein bestaat in het eerste jaar uit de nabije context: Nederland en de directe omgeving van de academie. Daar vinden we tal van musea, monumenten, parken, de Hortus Botanicus en Artis, maar ook een rijke alledaagse cultuur met tal van tradities en gebruiken.

We bieden je tien onderwijseenheden waarmee je een goed overzicht krijgt van het erfgoed domein.

Onderwijseenheden in jaar 1

onderwijseenheid 01 Erfgoedprofessional
onderwijseenheid 02 Erfgoedbeleving
onderwijseenheid 03 Erfgoedvorming
onderwijseenheid 04 Cultuurgeschiedenis
onderwijseenheid 05 Midterm I
onderwijseenheid 06 Publieksbereik en leren
onderwijseenheid 07 Toegankelijkheid en beheren
onderwijseenheid 08 Keuzemodule verdieping erfgoed
onderwijseenheid 09 Samen verhalen maken
onderwijseenheid 10 Ontwikkelportfolio
Delen