Je hebt inmiddels een heleboel kennis en ervaring opgedaan. Het is daarom tijd voor een eerste ‘proeve van bekwaamheid’. Deze onderwijseenheid is de eerste onderwijseenheid op de Reinwardt Academie die met een cijfer wordt beoordeeld.

OE5: Midterm I

Dit is jouw kans! Je gaat iets dat voor jou betekenisvol is –een erfgoeditem– onderzoeken en presenteren. Daarmee geef je het een podium: je presenteert erfgoed en gaat daarover in gesprek. Je onderzoekt het vanuit verschillende perspectieven. In deze onderwijseenheid breng je alles wat je tot nu toe aan de Reinwardt Academie leerde in de praktijk in een eigen project waarmee je jouw kennis en vaardigheden toont aan een groter publiek. In dit project laat je zien dat je de kennis en vaardigheden die je tot dusver tijdens je studie Cultureel erfgoed hebt opgedaan, volledig beheerst.

Rooster, opdrachten, bronnen en colleges zijn te vinden in de digitale leeromgeving.
PERIODE jaar 1, week 1 t/m week 3
TOETSING KANS 1 week 3
TOETSING HERKANSING week 14
TOETSING OVERMACHT week 34
CODE nog te bepalen
AANTAL STUDIEPUNTEN 5
INGANGSEISEN deelgenomen aan toetsing OE 1 t/m 4
BEOORDELINGSSCHAAL cijfer (1 t/m 10)
Eindtermen

Alle eindtermen die een RWA-erfgoedprofessional met een afgeronde bachelor in huis moet hebben komen naar voren in deze onderwijseenheid:

  1. Heeft brede, geïntegreerde kennis en begrip van het proces en de praktijk van erfgoedvorming in heden en verleden in diverse maatschappelijke contexten.
  2. Kan vanuit de rol van erfgoedprofessional relevante en actuele onderzoeksmethoden, materialen, systemen, procedures, technieken, wetten en codes identificeren, toepassen en/of gebruiken in erfgoedprocessen en erfgoedproducten.
  3. Kent het brede erfgoedperspectief en de grenzen van de eigen professie, kan in samenwerkingsverbanden zijn of haar toegevoegde waarde laten zien en weet effectief advies in te winnen bij collega-professionals.
  4. Onderkent en analyseert complexe vraagstukken in het actuele en toekomstige erfgoeddomein, toont leiderschap en positioneert zich als een maatschappijgerichte, oplossingsgerichte en erfgoedwijze professional.
  5. Identificeert, verzamelt en analyseert relevante gegevens om op tactische, strategische en creatieve wijze erfgoedvraagstukken op te pakken.
  6. Zoekt samenwerkingen en verbindingen met specialisten en niet-specialisten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en vanuit een professionele (communicatieve, omgevingsbewuste, ondernemende en zelf reflectieve) houding.
  7. Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.
Performance assessment

Een performance assessment is een proeve van bekwaamheid. Je werkt aan een complexe opdracht waarbij je de voorkennis en vaardigheden die je eerder opdeed moet inzetten en toepassen. Je maakt door onderzoek het persoonlijke publiek; jouw item in de etalage. Na afloop evalueer je je onderzoek met behulp van vooraf verstrekte vragen. De midterm wordt afgesloten met een toonmoment voor familie, vrienden en de beroepspraktijk.

Delen