Deze twee onderwijseenheden draaien om een traditioneel onderscheid in het erfgoedveld: publiek en beheer. Je zult de verschillen en de overeenkomsten tussen deze twee benaderingen van de erfgoedprofessie ontdekken, want natuurlijk zijn dit geen gescheiden gebieden. Juist in het samenwerken en onderzoeken van raakvlakken wordt de volledige breedte van het erfgoedveld duidelijk.

De twee onderwijseenheden worden afgesloten door middel van een studiereis. Je onderzoekt daar een nieuwe context en brengt zo het eerder geleerde meteen in de praktijk. Het gaat in deze onderwijseenheden om handelen, om professioneel optreden waarbij het geoefende en geleerde in de praktijk wordt gebracht. Let op: mocht je de onderwijseenheid niet halen dan zal de herkansing bestaan uit een vervangende opdracht. Dit is maatwerk waarover je in overleg moet treden met de studieleiding.

OE6: Publieksbereik en leren

De erfgoedprofessional helpt mensen om betekenisvolle relaties aan te gaan met cultureel erfgoed. Een manier om dat te doen is door het bevorderen van publieksbereik. Met publieksbereik wordt alles bedoeld dat het erfgoed onder de aandacht van het publiek brengt: een website, een tekstbordje, een speurtocht, een rondleiding, een performance, een folder, Instagram, Facebook, etc. Publieksbereik dat betekenisvolle relaties bevordert is een vorm van leren. Leren over en met erfgoed kan op allerlei manieren. Hiervoor wordt er een eerste kennisbasis aangereikt rond erfgoededucatie en didactiek. Hoe leren mensen eigenlijk? En wat kenmerkt het leren over, door en met erfgoed? Deze kennis en inzichten helpen je in een ontwerpproces om goed onderbouwde keuzes te maken.

Rooster, opdrachten, bronnen en colleges zijn te vinden in de digitale leeromgeving.
PERIODE jaar 1, week 6 t/m week 12
TOETSING KANS 1 week 12
TOETSING HERKANSING week 14
TOETSING OVERMACHT week 34
CODE nog te bepalen
AANTAL STUDIEPUNTEN 6
INGANGSEISEN geen
BEOORDELINGSSCHAAL cijfer (1 t/m 10)
Eindtermen

Onderstaande eindtermen 2, 4 en 5 die een RWA-erfgoedprofessional met een afgeronde bachelor in huis moet hebben, komen extra naar voren in deze onderwijseenheid:

 1. Heeft brede, geïntegreerde kennis en begrip van het proces en de praktijk van erfgoedvorming in heden en verleden in diverse maatschappelijke contexten.
 2. Kan vanuit de rol van erfgoedprofessional relevante en actuele onderzoeksmethoden, materialen, systemen, procedures, technieken, wetten en codes identificeren, toepassen en/of gebruiken in erfgoedprocessen en erfgoedproducten.
 3. Kent het brede erfgoedperspectief en de grenzen van de eigen professie, kan in samenwerkingsverbanden zijn of haar toegevoegde waarde laten zien en weet effectief advies in te winnen bij collega-professionals.
 4. Onderkent en analyseert complexe vraagstukken in het actuele en toekomstige erfgoeddomein, toont leiderschap en positioneert zich als een maatschappijgerichte, oplossingsgerichte en erfgoedwijze professional.
 5. Identificeert, verzamelt en analyseert relevante gegevens om op tactische, strategische en creatieve wijze erfgoedvraagstukken op te pakken.
 6. Zoekt samenwerkingen en verbindingen met specialisten en niet-specialisten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en vanuit een professionele (communicatieve, omgevingsbewuste, ondernemende en zelf reflectieve) houding.
 7. Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.
Ontwerp/handelen

De eindtoetsing van dit vak bestaat uit een beroepsproduct (ontwerp), waarbij handelen centraal staat. Je krijgt de opdracht om een educatief publieksproduct te ontwerpen voor een specifieke doelgroep.

OE7: Toegankelijkheid en beheren

Erfgoedprofessionals moeten verschillende en uiteenlopende afwegingen maken om zaken die als ‘erfgoed’ zijn aangemerkt toegankelijk te houden of te ‘borgen’. Om dit op een vakkundige manier te doen en onnodige schade of ongewenste veranderingen te beperken, is het belangrijk vanuit de waardering van erfgoed kennis en inzicht te hebben in de fysieke eigenschappen van het erfgoed en van de omgevingsinvloeden op het erfgoed. Met deze inzichten leer je risico’s herkennen en afwegen zodat je gemotiveerd beslissingen leert nemen over het beheer ervan.

Rooster, opdrachten, bronnen en colleges zijn te vinden in de digitale leeromgeving.
PERIODE jaar 1, week 6 t/m week 12
TOETSING KANS 1 week 12
TOETSING HERKANSING week 14
TOETSING OVERMACHT week 34
CODE nog te bepalen
AANTAL STUDIEPUNTEN 7
INGANGSEISEN geen
BEOORDELINGSSCHAAL cijfer (1 t/m 10)
Eindtermen

Onderstaande eindtermen 2, 4 en 5 die een RWA-erfgoedprofessional met een afgeronde bachelor in huis moet hebben, komen extra naar voren in deze onderwijseenheid:

 1. Heeft brede, geïntegreerde kennis en begrip van het proces en de praktijk van erfgoedvorming in heden en verleden in diverse maatschappelijke contexten.
 2. Kan vanuit de rol van erfgoedprofessional relevante en actuele onderzoeksmethoden, materialen, systemen, procedures, technieken, wetten en codes identificeren, toepassen en/of gebruiken in erfgoedprocessen en erfgoedproducten.
 3. Kent het brede erfgoedperspectief en de grenzen van de eigen professie, kan in samenwerkingsverbanden zijn of haar toegevoegde waarde laten zien en weet effectief advies in te winnen bij collega-professionals.
 4. Onderkent en analyseert complexe vraagstukken in het actuele en toekomstige erfgoeddomein, toont leiderschap en positioneert zich als een maatschappijgerichte, oplossingsgerichte en erfgoedwijze professional.
 5. Identificeert, verzamelt en analyseert relevante gegevens om op tactische, strategische en creatieve wijze erfgoedvraagstukken op te pakken.
 6. Zoekt samenwerkingen en verbindingen met specialisten en niet-specialisten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en vanuit een professionele (communicatieve, omgevingsbewuste, ondernemende en zelf reflectieve) houding.
 7. Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.
Advies/handelen

Je past je kennis toe op locatie en tijdens de studiereis aan het einde van deze onderwijseenheid. Je werkt samen met anderen aan een erfgoedkwestie waar al deze aspecten in samenkomen en denkt na over een oplossing vanuit het perspectief van duurzaamheid, inclusiviteit en technologie. Voor de ontwikkeling van dit advies is het van belang dat je de lokale situatie in beeld kan brengen en dat je alle eerder opgedane kennis in de praktijk kan toepassen.

Delen