Je gaat in de toekomst werken met objecten, ruimtes en/of tradities in een van de vele verschillende rollen in het erfgoedveld of daarbuiten. Misschien word je rondleider, curator, depot- of collectiebeheerder, registrar, archivaris, tentoonstellingsmaker, marketingspecialist, fondsenwerver of beleidsmedewerker. Misschien word je zelfstandige of creëer je je eigen beroep. Binnen deze verdiepingsmodule verdiep jij je kennis van de vele aspecten van het brede werkterrein van de erfgoedprofessional. Door de vrije keuze heb je de kans je eigen signatuur aan de opleiding te geven. Jij kiest wat je belangrijk, relevant of gewoon interessant vindt en verdiept je daar verder in.

OE8: Keuzemodule verdieping erfgoed

In deze onderwijseenheid kun je kiezen uit een gevarieerd aanbod van masterclasses, ervaringsverhalen en skill labs. We hopen je te inspireren met nieuwe kennisdomeinen of met de mogelijkheid om je te verdiepen in onderwerpen die eerder alleen werden aangestipt. We hopen je vaardigheden te leren waarmee jij je kunt onderscheiden om zo je eigen professionele signatuur te ontwikkelen. En daarnaast hopen we je in contact te brengen met ‘de erfgoedprofessional’ door zoveel mogelijk verschillende professionals uit het werkveld hun ervaringsverhaal te laten vertellen.

Aanbod, inschrijflijst en rooster te vinden via de digitale leeromgeving.
PERIODE jaar 1, week 14 t/m week 16
TOETSING KANS 1 week 16
TOETSING HERKANSING week 19
TOETSING OVERMACHT week 34
CODE nog te bepalen
AANTAL STUDIEPUNTEN 4
INGANGSEISEN heeft zich ingeschreven voor aanvang van de activiteit
BEOORDELINGSSCHAAL behaald/niet behaald
Eindtermen

Onderstaande eindtermen 3 en 7 die een RWA-erfgoedprofessional met een afgeronde bachelor in huis moet hebben, komen extra naar voren in deze onderwijseenheid:

  1. Heeft brede, geïntegreerde kennis en begrip van het proces en de praktijk van erfgoedvorming in heden en verleden in diverse maatschappelijke contexten.
  2. Kan vanuit de rol van erfgoedprofessional relevante en actuele onderzoeksmethoden, materialen, systemen, procedures, technieken, wetten en codes identificeren, toepassen en/of gebruiken in erfgoedprocessen en erfgoedproducten.
  3. Kent het brede erfgoedperspectief en de grenzen van de eigen professie, kan in samenwerkingsverbanden zijn of haar toegevoegde waarde laten zien en weet effectief advies in te winnen bij collega-professionals.
  4. Onderkent en analyseert complexe vraagstukken in het actuele en toekomstige erfgoeddomein, toont leiderschap en positioneert zich als een maatschappijgerichte, oplossingsgerichte en erfgoedwijze professional.
  5. Identificeert, verzamelt en analyseert relevante gegevens om op tactische, strategische en creatieve wijze erfgoedvraagstukken op te pakken.
  6. Zoekt samenwerkingen en verbindingen met specialisten en niet-specialisten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en vanuit een professionele (communicatieve, omgevingsbewuste, ondernemende en zelf reflectieve) houding.
  7. Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.
Inschrijven keuzes in de keuzemodule

Uiterlijk in week 11 schrijf je je in voor de keuzes in de keuzemodule. Je maakt in totaal negen keuzes uit deze onderstaande drie categorieën:

  • Masterclasses: Je kiest twee (2) masterclasses. De masterclasses zijn altijd gepland in de ochtend. Ze gaan over verdiepende, aanvullende kennisdomeinen en worden verzorgd door inhoudelijke experts. Heb je altijd al meer willen weten over de tatoeages van de Scythen? Ben je gefascineerd door een materiaal als ebbenhout? Heb je een grote interesse in filosofie? Wil je meer weten over hoe een klein museum aan geld komt? Grasduin in het aanbod.
  • Skill labs: Je kiest een (1) skill lab. De skill labs zijn altijd geroosterd in de middag. Skill labs gaan over vaardigheden. Het is de plek waar een student zich verder kan verdiepen, bijvoorbeeld in specifieke onderzoekstechnieken, nieuwe presentatievormen, cutting edge apps, Photoshop en films. Jij maakt zelf de keuze.
  • Ervaringsverhalen: Je kiest zes (6) ervaringsverhalen. De ervaringsverhalen zijn altijd geroosterd in de avond. Bij de ervaringsverhalen geven erfgoedprofessionals lezingen, workshops en/of Q&A's over ervaringen en werkzaamheden binnen hun professionele beroepspraktijk. Wil je meer weten over fondsenwerving? Ben je benieuwd naar de omgang met erfgoed op het beleidsniveau van de overheid? Bekijk ons aanbod.
Delen