In de beroepspraktijk zul je vaak met anderen moeten samenwerken. Samenwerken in een professionele setting vereist een groot aantal vaardigheden die je pas na herhaaldelijk oefenen onder de knie krijgt. Het gaat daarbij zowel om intellectuele als sociale vaardigheden: feiten verzamelen, gegevens analyseren, oplossingen bedenken, keuzes maken, beslissingen nemen als groep, werk plannen, conflicten oplossen, bevindingen presenteren, een activiteit organiseren, en meer. Dat is heel wat!

In deze onderwijseenheid werk je in verschillende samenstellingen en met verschillende doelen samen. Je krijgt kennis en vaardigheden aangeboden in grotere groepen, waarna je in kleinere projectgroepen uiteengaat en het geleerde in de praktijk kan brengen.

OE9: Samen verhalen maken

Je krijgt in deze onderwijseenheid erfgoedvraagstukken voorgeschoteld die rechtstreeks uit de praktijk komen, omvangrijk en complex zijn en alleen zijn op te lossen door samen te werken. En net als in de praktijk ben je afhankelijk van de kennis, inzet en medewerking van anderen. Je werkt samen met je medestudenten een cross mediaal storytellingsconcept uit. Storytelling gaat verder dan iemand een verhaal vertellen. Ons doel is raken, inspireren en misschien wel ontregelen. Welke invalshoek je ook kiest, met storytelling kun je verbindingen maken. Bijvoorbeeld tussen een erfgoedinstelling en de stad, tussen erfgoed en toerisme of tussen bewoners en bezoekers van een wijk.

Rooster, opdrachten, bronnen en colleges zijn te vinden in de digitale leeromgeving.
PERIODE jaar 1, week 19 t/m week 24
TOETSING KANS 1 week 24
TOETSING HERKANSING week 26
TOETSING OVERMACHT week 34
CODE nog te bepalen
AANTAL STUDIEPUNTEN 10
INGANGSEISEN geen
BEOORDELINGSSCHAAL cijfer (1 t/m 10)
Eindtermen

Alle eindtermen die een RWA-erfgoedprofessional met een afgeronde bachelor in huis moet hebben komen naar voren in deze onderwijseenheid:

  1. Heeft brede, geïntegreerde kennis en begrip van het proces en de praktijk van erfgoedvorming in heden en verleden in diverse maatschappelijke contexten.
  2. Kan vanuit de rol van erfgoedprofessional relevante en actuele onderzoeksmethoden, materialen, systemen, procedures, technieken, wetten en codes identificeren, toepassen en/of gebruiken in erfgoedprocessen en erfgoedproducten.
  3. Kent het brede erfgoedperspectief en de grenzen van de eigen professie, kan in samenwerkingsverbanden zijn of haar toegevoegde waarde laten zien en weet effectief advies in te winnen bij collega-professionals.
  4. Onderkent en analyseert complexe vraagstukken in het actuele en toekomstige erfgoeddomein, toont leiderschap en positioneert zich als een maatschappijgerichte, oplossingsgerichte en erfgoedwijze professional.
  5. Identificeert, verzamelt en analyseert relevante gegevens om op tactische, strategische en creatieve wijze erfgoedvraagstukken op te pakken.
  6. Zoekt samenwerkingen en verbindingen met specialisten en niet-specialisten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en vanuit een professionele (communicatieve, omgevingsbewuste, ondernemende en zelf reflectieve) houding.
  7. Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.
Handelen/fabricaat

De nadruk ligt op een professionele samenwerking met als doel een fysiek/digitaal eindproduct dat de eindgebruiker functioneel kan inzetten. De nadruk ligt op het maakproces waarbij de professionaliteit in samenwerken beoordeeld wordt.

Delen