Deze onderwijseenheid is zowel de laatste als de eerste onderwijseenheid van de propedeuse. Je bent begonnen aan deze studie om er een succes van te maken en een erfgoedprofessional worden. Om je zo breed mogelijk te ontwikkelen ga je in deze onderwijseenheid met reflectie aan de slag. Niet het schrijven van reflectieverslagen staat centraal, maar het reflecteren zelf. Je doet dat via het delen van ervaringen, via het formuleren van voornemens en door het bijspijkeren van studievaardigheden. In deze onderwijseenheid draait het alleen maar om jou en jouw leerproces en ontwikkeling als erfgoedprofessional.

Je hebt een studieloopbaanbegeleider (SLB’er) die jou op allerlei wijzen zal ondersteunen om van deze studie een succes te maken. Als je extra ondersteuning nodig hebt bij bijvoorbeeld studievaardigheden, taalondersteuning, plannen en dergelijke word je er in deze onderwijseenheid voor uitgenodigd.

OE10: Ontwikkelportfolio

Je houdt een portfolio bij over je (leer)ervaringen op de Reinwardt Academie en relevante (leer)ervaringen daarbuiten. In het ontwikkelportfolio zitten een aantal verplichte onderdelen (zie opdracht), maar er wordt van je verwacht dat je je portfolio zelf vormgeeft en zelf besluit wat er naast de vaste onderdelen nog meer in hoort.

Rooster, opdrachten, bronnen en colleges zijn te vinden in de digitale leeromgeving.
PERIODE jaar 1, week 37 t/m week 24 (hele jaar)
TOETSING KANS 1 week 24
TOETSING HERKANSING week 26
TOETSING OVERMACHT week 34
CODE nog te bepalen
AANTAL STUDIEPUNTEN 6
INGANGSEISEN geen
BEOORDELINGSSCHAAL behaald/niet behaald
Eindtermen

Onderstaande eindtermen 6 en 7 die een RWA-erfgoedprofessional met een afgeronde bachelor in huis moet hebben, komen extra naar voren in deze onderwijseenheid:

  1. Heeft brede, geïntegreerde kennis en begrip van het proces en de praktijk van erfgoedvorming in heden en verleden in diverse maatschappelijke contexten.
  2. Kan vanuit de rol van erfgoedprofessional relevante en actuele onderzoeksmethoden, materialen, systemen, procedures, technieken, wetten en codes identificeren, toepassen en/of gebruiken in erfgoedprocessen en erfgoedproducten.
  3. Kent het brede erfgoedperspectief en de grenzen van de eigen professie, kan in samenwerkingsverbanden zijn of haar toegevoegde waarde laten zien en weet effectief advies in te winnen bij collega-professionals.
  4. Onderkent en analyseert complexe vraagstukken in het actuele en toekomstige erfgoeddomein, toont leiderschap en positioneert zich als een maatschappijgerichte, oplossingsgerichte en erfgoedwijze professional.
  5. Identificeert, verzamelt en analyseert relevante gegevens om op tactische, strategische en creatieve wijze erfgoedvraagstukken op te pakken.
  6. Zoekt samenwerkingen en verbindingen met specialisten en niet-specialisten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en vanuit een professionele (communicatieve, omgevingsbewuste, ondernemende en zelf reflectieve) houding.
  7. Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.
Reflectieverslag

Het ontwikkelportfolio is een reflectieverslag. Reflecteren is (her)interpreteren van ervaring en kennis, waarbij je leert. Leren betekent het vergroten van je inzicht of het veranderen van je handelen.

Delen