Naar inhoud

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed
 

Visie op erfgoed

 

Eindtermen

 

Toetsing jaar 1 en 2

 

Toetsing jaar 3 en 4

 

Uitgangspunten

 

Curriculumoverzicht

Curriculumoverzicht

In de eerste twee jaar heeft elk blok een thema dat leidend is binnen het project. De vakken die naast het project gegeven worden sluiten hier waar mogelijk op aan. Deze thema’s weerspiegelen herkenbare beroepsproblemen. Je krijgt realistische opdrachten en komt in aanraking met wat het werk van de erfgoedprofessional zoal inhoudt. Dankzij de opeenvolgende thema’s in de eerste twee leerjaren krijg je een goed beeld van de beroepspraktijk. De thema’s in het eerste jaar zijn erfgoed, publiek, het veld en presentatie.

Het eerste jaar, de propedeuse, is oriënterend. Tijdens het tweede jaar ligt de focus op het handelen van de erfgoedprofessional. In het eerste semester komen meerdere competenties samen op het gebied van het communiceren en beheren van erfgoed. In de tweede helft van het jaar loop je stage en staat het handelen centraal.

 

Jaarschema jaar 1

 

Jaarschema jaar 2

In het derde jaar wordt tijdens het eerste semester de organisatiefunctie behandeld, met extra aandacht voor cultureel ondernemerschap. In het tweede semester volg je een minor naar keuze.

 

Jaarschema jaar 3

Het laatste jaar staat volledig in het teken van het afstuderen, met de combinatie van een afstudeeronderzoek en afstudeerstage. Bij het onderzoek ligt de nadruk op een methodische aanpak van een relevant praktijkprobleem op het gebied van erfgoed, met als beoogd eindresultaat een concreet beroepsproduct dat in het werkveld ingezet kan worden. Tijdens de stage moet je de kennis en vaardigheden in praktijk brengen die je eerder in de studie hebt opgedaan.

 

Jaarschema jaar 4

In jaar 3 en 4 van je studie kun je ook een beroep doen op de vrije studieruimte. Dit betreft een bepaald aantal studiepunten dat je naar eigen keuze kan invullen. Dat kan op verschillende manieren. De Reinwardt Academie biedt jaarlijks in het eerste semester een aantal vakken en projecten aan die op actuele ontwikkelingen ingaan, aandacht besteden aan onderwerpen uit het lectoraatsprogramma of het reguliere curriculum aanvullen. Het is ook mogelijk activiteiten of vakken buiten de academie om te zetten in studiepunten. Informatie hierover wordt aangeboden via leertaken en Teams.

Delen
 

Visie op erfgoed

 

Eindtermen

 

Toetsing jaar 1 en 2

 

Toetsing jaar 3 en 4

 

Uitgangspunten

 

Curriculumoverzicht