Naar inhoud

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed
 

Visie op erfgoed

 

Eindtermen

 

Toetsing jaar 1 en 2

 

Toetsing jaar 3 en 4

 

Uitgangspunten

 

Curriculumoverzicht

Eindtermen jaar 1 en 2

We leiden je op de Reinwardt Academie op tot een allround erfgoedprofessional. Een erfgoedprofessional die vanuit een brede kennisbasis en met een uitgebreide set vaardigheden in verschillende contexten vanuit een breed erfgoedperspectief kan oordelen. Een ondernemende erfgoedprofessional die zich in wisselende contexten overtuigend kan presenteren en kan werken met verschillende middelen en methodieken. Een handelende erfgoedprofessional met oog voor de maatschappelijke dynamiek rond erfgoed en de verschillende posities en standpunten die daarin belangrijk zijn, inclusief je eigen positie. Zo kun je een concrete bijdrage leveren aan het oplossen van erfgoedvraagstukken in de praktijk. Daarom is in ons onderwijs veel ruimte voor intellectuele uitdaging, zelfontplooiing en het leren leggen van verbindingen.

Dit alles komt tot uiting in de volgende eindtermen; de startcompetenties van een erfgoedprofessional. De RWA-erfgoedprofessional die de bachelor Cultureel erfgoed met goed gevolg heeft afgerond:

 1. Heeft brede, geïntegreerde kennis en begrip van het proces en de praktijk van erfgoedvorming in heden en verleden in diverse maatschappelijke contexten.
 2. Kan vanuit de rol van erfgoedprofessional relevante en actuele onderzoeksmethoden, materialen, systemen, procedures, technieken, wetten en codes identificeren, toepassen en/of gebruiken in erfgoedprocessen en erfgoedproducten.
 3. Kent het brede erfgoedperspectief en de grenzen van de eigen professie, is van toegevoegde waarde in samenwerkingsverbanden en weet effectief advies in te winnen bij andere professionals.
 4. Onderkent en analyseert complexe vraagstukken in het actuele en toekomstige erfgoeddomein, toont leiderschap en positioneert zich als een maatschappijgerichte, oplossingsgerichte en erfgoedwijze professional.
 5. Identificeert, verzamelt en analyseert relevante gegevens om op tactische, strategische en creatieve wijze erfgoedvraagstukken op te pakken.
 6. Zoekt samenwerkingen en verbindingen met specialisten en niet-specialisten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en vanuit een professionele (communicatieve, omgevingsbewuste, ondernemende en zelfreflectieve) houding.
 7. Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.

Eindtermen jaar 3 en 4

We leiden je op de Reinwardt Academie op tot een allround erfgoedprofessional. Een erfgoedprofessional die vanuit een brede kennisbasis en met een uitgebreide set vaardigheden in verschillende contexten vanuit een breed erfgoedperspectief kan oordelen. Een ondernemende erfgoedprofessional die zich in wisselende contexten overtuigend kan presenteren en kan werken met verschillende middelen en methodieken. Een handelende erfgoedprofessional met oog voor de maatschappelijke dynamiek rond erfgoed en de verschillende posities en standpunten die daarin belangrijk zijn, inclusief je eigen positie. Zo kun je een concrete bijdrage leveren aan het oplossen van erfgoedvraagstukken in de praktijk. Daarom is in ons onderwijs veel ruimte voor intellectuele uitdaging, zelfontplooiing en het leren leggen van verbindingen. Dit alles komt tot uiting in de volgende kerncompetenties; de startcompetenties van een erfgoedprofessional.

 • Kerncompetentie 1: Basiskennis erfgoedvorming De erfgoedprofessional heeft kennis van en inzicht in de aard van, het denken over, en omgang met erfgoed in heden en verleden.
 • Kerncompetentie 2: Communicatiefunctie De erfgoedprofessional kan kennis op het gebied van communicatie en presentatie van erfgoed toepassen.
 • Kerncompetentie 3: Collectiefunctie De erfgoedprofessional kan kennis op het gebied van het beheer van erfgoed toepassen.
 • Kerncompetentie 4: Organisatiefunctie De erfgoedprofessional kan kennis op het gebied van management toepassen.
 • Kerncompetentie 5: Oordeelsvorming De erfgoedprofessional kan onderzoek verrichten, een oordeel vormen en ethische afwegingen maken.
 • Kerncompetentie 6: Communicatieve vaardigheden De erfgoedprofessional kan informatie, idee├źn en concepten doelgroepgericht overbrengen.
 • Kerncompetentie 7: Leervaardigheden De erfgoedprofessional is in staat zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven.
Delen
 

Visie op erfgoed

 

Eindtermen

 

Toetsing jaar 1 en 2

 

Toetsing jaar 3 en 4

 

Uitgangspunten

 

Curriculumoverzicht