• Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers om de Reinwardt Academie een plezierige en veilige leer- en werkomgeving te maken. De algemene huisregels zijn gebaseerd op het Studentenstatuut van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, op de cao-hbo en op overheidsvoorschriften (brandweervoorschriften, Arbo- en milieuwetgeving);
  • Iedereen in het gebouw hoort zich te gedragen als een goed en verantwoordelijk gebruiker van het gebouw. Dit houdt in dat je op een zorgvuldige manier met het gebouw en de inventaris omgaat. Van de gebruiker van het gebouw wordt verwacht dat zij/hij rekening houdt met medegebruikers en onverantwoord gebruik door anderen actief signaleert en zo mogelijk voorkomt;
  • Studenten en medewerkers worden geacht hun studenten- of medewerkerspas bij zich te hebben.
  • Het door de Nederlandse wet vastgestelde rookverbod voor openbare gebouwen is in het hele pand en tuin van toepassing. Dit geldt ook voor het gebruik van bijzondere rookwaren als de e-sigaret en waterpijp;
  • In de lokalen en op de gangen mag niet worden gegeten of gedronken, dit is alleen toegestaan in Café Caspar. Gebruikers van Café Caspar moeten bij vertrek hun afval en gebruikt serviesgoed opruimen;
  • In de lokalen of kantoren mogen geen waterkokers, magnetrons en andere elektrische keukenapparaten worden geplaatst;
  • Het gebruik van alcohol is alleen toegestaan tijdens evenementen die door of met toestemming van de Reinwardt Academie worden georganiseerd. Het gebruik van drugs is niet toegestaan;
  • Iedere gebruiker moet zich op de hoogte stellen van het ontruimingsplan voor Hortusplantsoen 1-3 en is verplicht aan de ontruimingsoefeningen deel te nemen. Het ontruimingsplan ligt ter inzage bij de huismeesters en in de mediatheek;
  • Het is niet toegestaan om huisdieren het gebouw in te nemen;
  • Het academiegebouw is in les- en toetsweken geopend op maandag, dinsdag en donderdag tot 20.00 uur, woensdag en vrijdag tot 18.00 uur. Buiten les- en toetsweken is het gebouw geopend tot 18.00 uur. Voor evenementen geldt een uitzondering. Voor toegang tot het gebouw geldt het Document Beheersmaatregelen Covid-19.

Aansprakelijkheid - Verantwoordelijkheid - Verzekering

De directie is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen van studenten en medewerkers. Er zijn in het gebouw kluisjes beschikbaar voor het opbergen van persoonlijke bezittingen.

Schade

De directie kan studenten aansprakelijk stellen voor het al dan niet opzettelijk beschadigen of doen zoekraken van bezittingen, eigendommen van de academie en zaken van derden die zich in het gebouw of op het terrein bevinden.

Delen