Iedere opleiding binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een examencommissie, dus ook de Reinwardt Academie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze twee zaken vast:

 1. of de studie in de praktijk voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER)
 2. of de student voldoet aan de eindkwalificaties van de opleiding.

De examencommissie is onafhankelijk. Het werk van de commissie komt in de praktijk vooral neer op het bewaken van de kwaliteit van toetsing en de behandeling van verzoeken van studenten omtrent vrijstelling, tentamens, invulling vrije studieruimte en externe minorkeuzes. De commissie kijkt ook of de richtlijnen voor toetsing worden gevolgd en controleert de kwaliteit van de toetsing. Daarnaast geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van de academie over het toetsingsbeleid en de OER. Als student kun je contact opnemen met de examencommissie voor de volgende verzoeken:

 • tot vrijstelling van een of meer (deel)tentamens;
 • om een extra (deel)tentamen af te leggen (overmachtkansen);
 • tot verlenging van de geldigheidsduur van een met goed gevolgd afgelegd (deel)tentamen;
 • tot goedkeuring van de (externe)minorkeuze;
 • om voorzieningen en aanpassingen bij toetsing vanwege een functiebeperking of chronische ziekte.

Als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie dan kun je beroep aantekenen bij het college van beroep voor de examens (COBEX). Meer informatie over COBEX en hoe je als student beroep kunt aantekenen staat beschreven in het hoofdstuk Rechtsbescherming bij het college van beroep voor de examens in het studentenstatuut.

Samenstelling Reinwardt-examencommissie

 • Mirjam Wijnands - voorzitter
 • Margriet Oomens - lid (vice-voorzitter)
 • Gerdie Borghuis - lid
 • Isabella Cobelens - lid
 • Marlous van Gastel - lid
 • Scheltus van Luijk - extern lid
 • Mirjam Shatanawi - lid

Contact

De Reinwardt-examencommissie is bereikbaar via het mailadres: rwa-examencommissie@ahk.nl. Je vraag of verzoek wordt zo spoedig mogelijk beantwoord of behandeld, uiterlijk binnen drie werkweken. Voor het aanvragen van vrije studieruimte, een externe minor, een vrijstelling of het indienen van een klacht, zijn er formulieren. 

Formulieren

Formulieren staan op de pagina Examencommissie op MyAHK, ons intranet. Denk hierbij aan het formulier klacht examencommissie maar ook de volgende aanvragen: digitaal beoordelinggsgesprek, externe minor, overmacht, externe vrije studieruimte, vrijstelling en vrijwaring ingangseis OE05.

Delen