Naar inhoud
Reinwardt AcademieReinwardt AcademieReinwardt Academie
Reinwardt AcademieReinwardt AcademieReinwardt AcademieReinwardt AcademieReinwardt AcademieReinwardt Academie

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed

Inrichting van het onderwijs

Indeling van een collegejaar

Het collegejaar van jaar 2, 3 en 4 bestaat uit vier blokken verdeeld over twee semesters. Een blok omvat zeven onderwijsweken. Elk blok wordt afgesloten met een toetsweek. De deadline voor het inleveren van opdrachten valt ook in deze week.

In elk blok werk je met een groep aan een project. Dat project wordt ondersteund door colleges en excursies. Daarnaast worden per blok verschillende vakken aangeboden. Aansluitend volgt een studieweek. Let op! In deze week vinden de presentaties van de projecten plaats.

Jaarplanner

Het studiejaar duurt, inclusief introductie, studie- en toetsweken (inclusief overmachttoetsen) 42 kalenderweken. In een studiejaar zijn drie roostervrije weken opgenomen; herfst- en voorjaarsreces en het meireces. Daarnaast zijn er zeven vakantieweken: twee weken kerstvakantie en vijf weken zomervakantie. Alle belangrijke data zijn in de jaarplanner opgenomen. De actuele jaarplanner vind je onder tab Studenten binnen het intranet.

Curriculumoverzicht

Het volledige‚ÄĮcurriculumoverzicht vind je op het intranet. In het overzicht staan per blok of semester de vakken met de bijbehorende studiepunten.

Schrijfwijzer

De Schrijfwijzer wordt vernieuwd. De Schrijfwijzer is de leidraad voor al het geschreven werk dat je maakt aan de academie. Of het nou een werkstuk, publicatie, paper, rapport of verslag genoemd wordt: een tekst die je inlevert moet altijd voldoen aan de eisen uit deze Schrijfwijzer.

Studiepunten, studielast

De bachelor Cultureel erfgoed duurt vier jaar en omvat 4 x 60 = 240 studiepunten. Eén studiepunt komt overeen met 28 studiebelastinguren. In het overzicht van het onderwijsprogramma kun je zien wat de studielast voor de verschillende vakken is.

Leertaken

De achtergrond, het doel en de werkvorm van elk vak staat in de leertaak. De leertaken bevatten ook een planning per onderwijsweek en een beschrijving van de toetsing. Bij de start van een blok worden alle leertaken op Teams gepubliceerd.

Delen