Naar inhoud

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed

Afstudeerjaar

 

Jaarschema

 

Jaarplanner

Afstudeeronderzoek

Onderdeel van de afsluiting van je studie is het maken van een beroepsproduct. Hiervoor baseer je je op een zelfstandig uitgevoerd onderzoek. In het afstudeeronderzoek wordt aandacht besteed aan de theorie, de relevantie voor het vakgebied, de gevolgde onderzoeksmethodiek, de resultaten van het onderzoek, een kritische reflectie en overdracht van de resultaten aan het werkveld in de vorm van een beroepsproduct. Je schenkt aandacht aan een beredenering van het beroepsproduct en de relevantie ervan, de werkwijze en de resultaten en een kritische evaluatie ervan. Belangrijk criterium bij het onderzoek is dat het handelen reflectief, empirisch, logisch, methodisch en systematisch, verifiërend, zorgvuldig, ethisch en transparant is. In het proces heb je grotendeels zelf de regie. Je toont aan dat je voldoende niveau hebt om af te studeren en gekwalificeerd bent als beginnend erfgoedprofessional. De begeleiding is zowel op inhoud als op het proces van het afstuderen. Een afstudeergroep wordt begeleid door twee docenten. De individuele producten worden altijd beoordeeld door minimaal twee personen. Het afstudeeronderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Onderzoeksontwerp en Beroepsproduct (met als bijlage het verslag van je onderzoek en een gesprek).

Afstudeerstage

De afstudeerstage betreft het uitvoeren van een eigen project of twee deelprojecten op een specifiek terrein in opdracht en mede onder begeleiding van de stage verlenende instelling. Je stage vindt plaats bij een erfgoedinstelling, een overheidsinstelling gelieerd aan de erfgoedsector of een bedrijf dat werkzaam is voor het erfgoedveld (bijvoorbeeld een tentoonstellingsbureau). Op basis van de contacten gedurende het onderzoek of al eerder opgedane contacten of een aangeboden vacature kies je een stage-instelling en bespreekt met de begeleider binnen de instelling de project(en) en het niveau daarvan. De begeleidende docenten stemmen in met de keuze van de stage-opdracht en de stage-instelling. Daarnaast zijn er ook verschillende begeleidingsonderdelen, deze zijn zowel inhoudelijk als procesgericht. Een deel van de begeleiding vindt individueel plaats, een deel in groepsverband. Je wordt tijdens de stage door twee docenten begeleid. De afstudeerstage bestaat uit de volgende onderdelen: Projectcontract, Stage en je rond de stage af met een Stageverslag en presentatie.

Delen