Blok 1

Werkvormen
ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege
su studieuur | tr training | wc werkcollege

Project: Ondernemen (PR-ONN)
Je krijgt de opdracht om als team een ondernemingsplan te maken voor een nieuw initiatief binnen de erfgoedsector. Je gaat met je team op zoek naar kansen en bedreigingen in de omgeving, je ontwerpt een business case en vertaalt dit naar een marketingplan. Jullie onderbouwen de plannen met overtuigende bronnen én cijfers. In het project komen onderwerpen aan bod als financieel management, marketing, cultuurbeleid, informatiemanagement, beroepsethiek en recht. Uiteindelijk levert het team een innovatief, conceptueel sterk en vooral realistisch plan met een heldere visie op maatschappelijke ontwikkelingen en de wijze waarop de onderneming daarop kan anticiperen en daaraan kan bijdragen.
Werkvormen hc - wc - gr | Contacturen 80
Toets beroepsproduct | Studiepunten 7

De indeling en het protocol uitsluiting projectgroep staan op het intranet.

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed en professionaliteit (K6-PRF)
In het vak Erfgoed en Professionaliteit draait het om de driehoek praktijk, theorie en ethiek. Je leert de ethische aspecten van erfgoedvraagstukken en werksituaties herkennen, net als de waarde-uitspraken die erfgoedprofessionals – en jijzelf - doen over hun werk. Je doet ervaring op met het formuleren van je eigen positie, de argumenten waarmee je deze positie onderbouwt en leert instrumenten om dit in kaart te brengen en bespreekbaar te maken.
Werkvormen hc - ex | Contacturen 24
Toets prestatie | Studiepunten 3

Oordeelsvorming: Casusonderzoek (K5-COZ)
Aan de hand van een casus verricht je zelfstandig een kwalitatief onderzoek en schrijf je een onderzoeksrapport. Nadruk ligt op het verzamelen van gegevens door middel van in ieder geval literatuur- en bronnenonderzoek, het analyseren en waarderen van gegevens en het evalueren van je onderzoek.
Werkvormen hc - wc - tr - su | Contacturen 18
Toets prestatie | Studiepunten 4

Delen