Studieloopbaanbegeleiding (K7-SLB)

Dit jaar richt studieloopbaanbegeleiding zich op jouw individuele ontwikkeling als student en als toekomstig professional. Zo wordt ondersteuning geboden bij de keuze voor een vervolgstudie of het toetreden tot het werkveld. Ook zal er tijdens verschillende spreekuren aandacht zijn voor nog openstaande vakken uit eerdere studiejaren, verschillende studeer- en leermethoden en het aangaan van samenwerking met medestudenten in de voorbereiding op de toetsing van de openstaande vakken. Daarnaast kun je op eigen initiatief een afspraak maken voor een individueel gesprek met een van de studieloopbaanbegeleiders.
Werkvormen su - individueel Contacturen variabel
Toets geen | Studiepunten geen

Delen