Naar inhoud

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed
 

Docenten

 

Vertrouwenspersoon en decaan

 

Managementteam

 

Lectoraat

 

Commissie van Advies

De academie

In deze studiegids vind je de belangrijkste informatie over de inhoud, de opbouw en de organisatie van het onderwijs aan de Reinwardt Academie in het studiejaar 2021-2022.

Aan de Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, worden erfgoedprofessionals opgeleid. Erfgoed vertelt wie we waren, bepaalt wie we zijn én nodigt uit om over onze toekomst na te denken. Erfgoed is geen eigenschap, het is een kwaliteit. Het toekennen van die kwaliteit gebeurt vaak onder urgente omstandigheden: iets verdwijnt, wordt aangetast of staat maatschappelijk of politiek onder druk. En dus staat de erfgoedprofessional voor de keuze: neem ik stelling of treed ik op als bemiddelaar? Stuur ik aan op consensus of hak ik een knoop door voordat er consensus is bereikt? Docenten aan de Reinwardt Academie begeleiden (toekomstige) erfgoedprofessionals bij de verwerving van de kennis en expertise die nodig is om ‘erfgoedwijs’ te worden. Erfgoedwijsheid is het vermogen je kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek erover te voeren. Daarbij maakt het uit hoe, door wie, wanneer en in welke setting kennis wordt ingebracht en gedeeld.

Delen
 

Docenten

 

Vertrouwenspersoon en decaan

 

Managementteam

 

Lectoraat

 

Commissie van Advies