Studieloopbaanbegeleiding (K7-SLB)

Dit jaar ligt de aandacht vanuit SLB vooral op jouw studievoortgang. Tijdens verschillende spreekuren zal er aandacht zijn voor nog openstaande vakken uit eerdere studiejaren, verschillende studeer- en leermethoden en het aangaan van samenwerking met medestudenten in de voorbereiding van de toetsing. Ook wordt besproken hoe jij invulling geeft aan de vrije studieruimte en wordt gekeken naar jouw gekozen invulling van de minor. Daarnaast kun je op eigen initiatief een afspraak maken voor een individueel gesprek met een van de studieloopbaanbegeleiders. Dit gesprek kan gaan over studiekeuze, studiehouding en jouw individuele ontwikkeling als student en als toekomstig professional.
Werkvormen wc - individueel | Contacturen variabel
Toets geen | Studiepunten geen

Delen