Naar inhoud

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed

Derde studiejaar

 

Jaarschema

 

Jaarplanner

Doelen semester 1, blok 1

Het doel van dit project is het opstellen van een ondernemingsplan voor een zelfbedachte, levensvatbare en goed functionerende erfgoedinstelling met een duidelijke meerwaarde voor de erfgoedsector en de samenleving. Na dit project herken en analyseer je ontwikkelingen in de maatschappij en kun je daarop anticiperen ten gunste van het erfgoedveld. De student verwerft en toetst verschillende kerncompetenties om als startbekwaam professional in het beroepenveld actief te zijn, waarbij de nadruk ligt op het maken van een weloverwogen keuze voor de inrichting van je specialisatie, de minor.

Doelen semester 1, blok 2

Na dit blok heeft elke projectgroep een implementatieplan opgesteld, dat voldoet aan de opdracht zoals geformuleerd in het door de opdrachtgever ondertekende projectcontract volgens vastgestelde criteria. Je hebt een realistisch plan op tactisch en operationeel niveau gemaakt waarmee de opdrachtgever direct aan het werk kan. Je verwerft en toetst verschillende kerncompetenties om als startbekwaam professional in het beroepsveld actief te zijn.

Doelen semester 2, minoren

Een minor bestaat uit een programma van 30 studiepunten dat dient ter verbreding of verdieping van je studie. Een minor volg je in het derde jaar. Het programma van een minor bestaat uit zes modulen van vijf studiepunten en duurt twee blokken. De aanmelding voor een minor loopt via Teams. Via e-mail wordt de aanmeldprocedure en de planning bekend gemaakt.

Ingangseis
Om te kunnen starten met een minor aan de Reinwardt Academie geldt als ingangseis dat de propedeutische fase positief moet zijn afgerond.

Externe minor
Om een externe minor te volgen is toestemming van de examencommissie nodig. Bij je aanvraag hoort een motivatie waarin je aangeeft waarom deze minor relevant is voor je studie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je aanmelding bij de opleiding naar keuze en voor de praktische uitvoerbaarheid. Om te kunnen starten met een externe minor geldt als ingangseis dat de propedeutische fase positief moet zijn afgerond. Bovendien moet je aan de ingangseisen van de andere onderwijsinstelling voldoen.

Uitzondering
Er wordt geen vrijstelling voor bovenstaande ingangseisen verleend. In een enkele situatie is een ontheffing denkbaar. Wil je een ontheffing aanvragen dan mail je een verzoek –met een duidelijke uitleg van de reden van je verzoek– naar de examencommissie: rwa-examencommissie@ahk.nl. De examencommissie beslist of je in aanmerking komt voor een ontheffing.

Delen