Naar inhoud

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed
 

Programmaoverzicht

 

Jaarplanning

 

Studielast

 

Toetsoverzicht

 

Lestijden

Tweede studiejaar

inzetten van kennis en vaardigheden om oplossingsgericht te handelen bij erfgoedvraagstukken uit en met de praktijk

In het tweede studiejaar breng je de eerder opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk en verdiep je deze. Je doet dit via projecten waarbij samenwerking centraal staat en in nauw contact met het werkveld. De complexiteit ligt hoger dan in jaar 1 en de zelfstandigheid nog (relatief) laag: je wordt stevig begeleid in groepsprojecten. Voor de vormgeving van het projectonderwijs wordt gewerkt met de Design Thinking methode. Ook in dit jaar komen de drie Reinwardt thema’s, inclusiviteit, duurzaamheid en technologie, terug.

Door de samenwerking in projectgroepen rondom wisselende en actuele beroepssituaties krijg je een goed beeld van de beroepspraktijk en jouw mogelijke plek daarin. In het onderwijsprogramma wordt mede daarom een nadrukkelijk beroep gedaan op zelfevaluatie en zelfbeoordeling. Beoordelingen van samenwerkingsprojecten vinden niet alleen plaats op basis van een product, maar ook op basis van het proces. Elke beslissing waarbij studiepunten worden toegekend aan jou als individuele student, wordt genomen op basis van het beoordelen van jouw eigen leeruitkomsten.

Onderwijseenheden (OE's) jaar 2
onderwijseenheid 11 Bewaren, gebruiken en delen
onderwijseenheid 12 Keuzemodule vaardigheden
onderwijseenheid 13 Bewaren om te gebruiken
onderwijseenheid 14 Presenteren om te delen
onderwijseenheid 15 Ontmoeten, communiceren en verbinden
onderwijseenheid 16 Ontmoeting door confrontatie
onderwijseenheid 17 Inleven voor communicatie
onderwijseenheid 18 Erfgoedfestival
onderwijseenheid 19 Kijk op beleid
onderwijseenheid 20 Take Over
onderwijseenheid 21 Ontwikkelportfolio

Eindtermen in onderwijseenheden

De grijze blokken geven aan welke eindtermen in welke onderwijseenheid terugkomen.

  1. Heeft brede, geïntegreerde kennis en begrip van het proces en de praktijk van erfgoedvorming in heden en verleden in diverse maatschappelijke contexten.
  2. Kan vanuit de rol van erfgoedprofessional relevante en actuele onderzoeksmethoden, materialen, systemen, procedures, technieken, wetten en codes identificeren, toepassen en/of gebruiken in erfgoedprocessen en erfgoedproducten.
  3. Kent het brede erfgoedperspectief en de grenzen van de eigen professie, kan in samenwerkingsverbanden zijn of haar toegevoegde waarde laten zien en weet effectief advies in te winnen bij collega-professionals.
  4. Onderkent en analyseert complexe vraagstukken in het actuele en toekomstige erfgoeddomein, toont leiderschap en positioneert zich als een maatschappijgerichte, oplossingsgerichte en erfgoedwijze professional.
  5. Identificeert, verzamelt en analyseert relevante gegevens om op tactische, strategische en creatieve wijze erfgoedvraagstukken op te pakken.
  6. Zoekt samenwerkingen en verbindingen met specialisten en niet-specialisten, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en vanuit een professionele (communicatieve, omgevingsbewuste, ondernemende en zelf reflectieve) houding.
  7. Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.
Delen
 

Programmaoverzicht

 

Jaarplanning

 

Studielast

 

Toetsoverzicht

 

Lestijden