Blok 2

Werkvormen
ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege
su studieuur | tr training | wc werkcollege

Project: Implementeren (PR-IMP)
In opdracht van een erfgoedinstelling stel je een implementatieplan op, een vertaling van het beleid van een instelling - waarin een missie, visie en langere termijn doelstellingen op strategisch niveau zijn geformuleerd - naar een praktisch uitvoerbaar plan op tactisch en operationeel niveau. Welke accenten denk je dat voor de instelling belangrijk zijn en waarom? Hoe moet het worden aangepakt? Je gaat daarbij uit van de concrete situatie binnen de instelling en de daarbij behorende kaders, zoals de structuur en cultuur in de organisatie en de personele en financiële situatie. Het implementatieplan bevat de resultaten van eigen onderzoek, vernieuwende, inspirerende adviezen en praktische oplossingen passend bij de organisatie. Je maakt hiervoor gebruik van de kennis die je de afgelopen jaren op de opleiding hebt opgedaan en betrekt hierbij recente ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de instelling. Als eindproduct lever je de instelling een advies, waar zij de komende jaren concreet mee aan de slag kan. Toetsing: projectcontract, presentatie aan de opdrachtgever (40% van het eindcijfer) en implementatieplan (60% van het eindcijfer). Alle drie deze producten moeten voldoende zijn om de studiepunten te halen.
Werkvormen hc - wc - gr | Contacturen 80
Toets beroepsproduct | Studiepunten 7

De indeling en het protocol uitsluiting projectgroep staan op het intranet.

Organisatiefunctie: Management (K4-MAN)
Verdiepend vak op het gebied van marketing, cultuurbeleid, financieel management, verandermanagement, informatiemanagement en organisatiekunde. Je bouwt voort op eerder in de opleiding opgedane kennis en verdiept deze binnen enkele specifieke onderwerpen.
Werkvormen hc - wc | Contacturen 20
Toets prestatie | Studiepunten 2

Studiereis jaar 3 naar Aarhus (Denemarken) ma 15 t/m za 20 november (ST-AHS)
De stad Aarhus (är = rivier, öss = monding) is de tweede stad van Denenmarken. Het is een oude haven- en spoorwegstad die tegenwoordig vooral bekend is als hippe en vooruitstrevende studentenstad.

Net als andere steden in Noordwest-Europa speelt leefbaarheid en stadsvernieuwing een belangrijke rol in de bestuurlijk-politieke besluitvorming. Regeneratieprojecten in of bij voormalige spooremplacementen of de oude haven zorgen voor vernieuwende impulsen maar jagen de oude bewoners ook weg vanwege stijgende woonkosten. In 2017 was Aarhus Culturele Hoofdstad van Europa.

Enkele toppers zijn: het wereldvermaarde ARoS (moderne en hedendaagse kunst) met op het dak het Regenboog Panorama van kunstenaar Olafur Eliasson, het buiten de stad gelegen Moesgaard Museum (landschap, archeologie en antropologie) en midden in de stad Den Gamble By het eerste openluchtmuseum ter wereld.
Werkvormen hc - ex | Contacturen 6 dagen
Toets prestatie | Studiepunten

Delen