Afstudeerstage

 

Ingangseis

Werkvormen
ex excursie | gr groepsbespreking | hc hoorcollege
su studieuur | tr training | wc werkcollege

Projectcontract
Na drie weken binnen de instelling te hebben gewerkt kun je samen met de interne begeleider duidelijk aangeven wat je gaat doen en wat het niveau is. Deze afspraken neem je, inclusief een planning, op in je projectcontract. Beoordeling van je projectcontract gebeurt door je begeleidende docenten.
Werkvormen gr + individueel | Contacturen variabel
Toets prestatie | Studiepunten 2

Stage
Je voert tijdens je stage de werkzaamheden uit zoals opgenomen in je projectcontract. De stage bij de instelling beslaat 560 uur, je maakt een verantwoording van je stagecontacturen. Je stage wordt begeleid door zowel een medewerker van de stage-instelling, als door je docenten. De begeleider van de instelling evalueert je stage. De begeleidende docenten stellen het cijfer vast op basis van deze evaluatie en hun eigen ervaring met jou gedurende je stageperiode.
Werkvormen stage | Contacturen 560 stage
Toets prestatie | Studiepunten 20

Stageverslag
Aan het einde van je stage geef je een afsluitende presentatie. Daarnaast schrijf je een stageverslag waarbij je een inhoudelijke beschrijving geeft van je werkzaamheden en reflecteert op de inhoudelijke keuzes die je hebt gemaakt. Beoordeling van je stageverslag en de presentatie gebeurt door je begeleidende docenten.
Werkvormen individueel | Contacturen variabel
Toets prestatie | Studiepunten 8

Delen