Naar inhoud

Studiegids

Bachelor Cultureel erfgoed
 

Visie op erfgoed

 

Eindtermen

 

Toetsing jaar 1 en 2

 

Toetsing jaar 3 en 4

 

Uitgangspunten

 

Curriculumoverzicht

Toetsing

Ieder vak wordt afgesloten met een toets. Studiejaar 3 onderscheidt drie soorten:

  • Een kennistoets. Deze leg je schriftelijk af en levert een individueel cijfer op.
  • Een vaardigheidstoets (prestatie). Hiervoor werk je met meerdere personen aan een eindproduct. Het cijfer wordt individueel bepaald.
  • Een beroepsproduct. Dit maak je met meerdere personen en wordt beoordeeld met een groepscijfer.

Bij een aantal vakken organiseert de docent ook een tussentoets of praktijktoets waarvan de beoordeling invloed heeft op het eindcijfer. In die gevallen staat in de leertaak duidelijk aangegeven in welke mate.

Daarnaast zijn er vakken, zoals de studiereis, die alleen worden beoordeeld op deelname of aanwezigheid. De eindbeoordeling is dan geen cijfer, maar een V (=voldaan) of een N (=niet voldaan). In jaar 4 bestaat de toetsing uit de verslaglegging rondom je stage, je procesdocumenten voor het onderzoek en het door jou gemaakte beroepsproduct.

Onderwijs- en examenregeling (OER) en toetsbeleid & toetsprotocol

De Onderwijs- en examenregeling (OER) staat op het intranet. Let op, er is een OER voor jaar 1 en 2 en een OER voor jaar 3 en 4.

Het toetsbeleid en toetsprotocol staat ook op het intranet. De formele regels rond toetsing staan in de Onderwijs- en examenregeling 2021-2022, die altijd leidend is.

Toetsweek

Alle afsluitende toetsen worden aangeboden in de toetsweek aan het einde van het blok waarin het vak wordt gegeven. Het rooster van deze toetsweek wordt twee weken van tevoren bekendgemaakt. De deadline voor eindproducten die via Teams moeten worden ingeleverd is in de toetsweek steeds dinsdag om 16.00 uur. De presentaties die een project afsluiten worden niet in de toetsweek gepland, maar in de studieweek, de week voor de toetsweek.

Ziek of verhinderd tijdens een toetsmoment

Ben je ziek of onverhoopt verhinderd, dan stuur je –voor aanvang van de toets– een e-mail naar het Onderwijs- en studentenloket: rwa-studentenloket@ahk.nl.

Later in het studiejaar doe je dan mee aan de reguliere herkansing. Als je een onvoldoende haalt, kun je eventueel een overmachttoets aanvragen. Hiervoor heb je wel een bewijs van overmacht nodig.

Teams

Prestaties dienen altijd in Teams te worden ingeleverd en dus niet via e-mail bij een docent. Onderlinge afspraken die hierover worden gemaakt, zijn dan ook niet bindend.

Is er sprake van een technische storing of foutmelding in Teams? Mail dan naar rwa-icto@ahk.nl.

Studieresultaten

In Educator kun je zien welke studieresultaten je hebt behaald. Deze studieresultaten zijn in beginsel onbeperkt geldig. Wel kan de examencommissie besluiten hiervan af te wijken op grond van aantoonbare veroudering. De studieresultaten uit de propedeutische fase vallen buiten deze regel: die blijven altijd geldig.

Ben je het niet eens met een beoordeling? Bespreek dit dan altijd eerst met de desbetreffende docent. Als jullie er samen niet uitkomen, dan kun je een mail sturen naar de examencommissie. Beschrijf daarin duidelijk je klacht en geef aan waar jij meent dat fouten zijn gemaakt. Stuur een mail naar het Onderwijs- en studentenloket (rwa-studentenloket@ahk.nl) als een in Educator ingevoerd resultaat niet klopt of ontbreekt en naar de helpdesk (helpdesk@ahk.nl) als je Educator niet inkomt.

Elders behaalde studiepunten opnemen in Educator

Heb je van de examencommissie een akkoord op je vrijstelling gekregen vanwege elders behaalde studiepunten of heb je een minor bij een andere opleiding behaald? Dan moet je, voordat de resultaten in Educator kunnen worden opgenomen, een officieel bewijs van het behaalde resultaat (en het aantal studiepunten) inleveren bij de examencommissie. Het moet een gewaarmerkt bewijs zijn.

Sommige opleidingen geven geen papieren certificaten uit maar een link naar een beveiligde website. Je kunt dan die link doormailen naar de examencommissie. Een kopie, print, pdf, afbeelding of screenshot zonder waarmerk wordt niet geaccepteerd.

Overgangsregeling

Voor studenten die niet meer in jaar 2 zitten, maar nog wel vakken open hebben staan uit dat studiejaar, is er een overgangsregeling. Binnen deze regeling krijg je twee keer de kans een openstaand vak alsnog te behalen. Voor deze vakken maak je de opdracht zoals die in de overgangsregeling wordt aangeboden. De opdrachtbeschrijving van ieder vak wordt aan het begin van het studiejaar via Teams gedeeld.

Delen
 

Visie op erfgoed

 

Eindtermen

 

Toetsing jaar 1 en 2

 

Toetsing jaar 3 en 4

 

Uitgangspunten

 

Curriculumoverzicht